Ali je v programu eCheck možno plačilo na obroke?

Kako pripravimo program za plačilo na obroke

Program eCheck omogoča plačilo na obroke. V nastavitvah je potrebno vklopiti opcijo za rezdelitev plačila pod Opcije->Nastavitve, zavihek Blagajna. V spodnji vrsti izberemo zavihek Računi. V tem oknu na desni strani naredite kljukico pri opcijo 'Omogoči razdelitev plačila'.

Zapremo okno Nastavitve in v menuju izberemo Šifranti->Plačilna sredstva. V tabeli poiščemo postavko OBROČNO in v stolpcu Viden naredimo kljukico. Program je sedaj pripravljen na plačila na obroke.


Kako naredimo račun na obroke

Prek stranke gremo na blagajno in pripravimo račun. Ko je račun pripravljen izberemo gumb 'F11 - Račun za fizične osebe'. Pokaže se okno za izbiro načina plačila. V tem oknu izberemo gumb 'F8 Razdeli'. Odpre se novo okno. Če stranka del računa plača takoj je postopek naslednji. v zgornjem oknu izberemo način plačila za prvi obrok, ki bo plačan takoj na recepciji (vzemimo za primer, da gre za gotovino). Kliknemo na GOTOVINO in ta se doda v spodnji del okna. Računalnik že avtomatsko vpiše celoten znesek plačila. Znesek popravimo in vpišemo znesek, ki bo plačan takoj. Spremembo potrdimo s tipko ENTER. Kurzor se postavi nazaj v zgornje okno. Sedaj izberemo vrstico OBROČNO in jo potrdimo s tipko ENTER. Odpre se novo okno v katerega vpišemo, kdaj naj zapade prvi obrok in koliko obrokov naj računalnik pripravi. Okno potrdimo s tipko ENTER. Program bo samodejno pripravil obroke glede na vpisane parametre. Obroki so avtomatsko zamaknjeni na 1 mesec. Račun zaključimo s gumbom 'F11-Tiskaj'.

Obroke lahko vidimo v pregledu računov, tako da se postavimo na račun, ki smo ga nastavili na obroke in v spodnjem delu izberemo zavihek 'Način plačila'.

Ko bo nek obrok zapadel, bo program avtomatsko opozoril, ko bo stranka, ki ima neplačane obroke prišla v center. Izpis neplačanih obrokov je še v delu in bo dosegljiv prek menuja Pregledi->Pregledi.
Dokumenti