Ali lahko naredim naročilo dobavitelju in potem iz te iste naročilnice naredim prevzem z določenimi popravki

Da. Prek programa eKlik lahko naredimo elektronsko naročilo dobavitelju. Ko prejmemo artikle, iz naročilnice kreiramo prevzem z istimi ali nekoliko spremenjenimi podatki.

1 KORAK: IZDELAVA NAROČILNICE ZA DOBAVITELJAV osnovnem oknu kliknemo na 'Naročilo' (Slika 1). 


Slika 1

Odpre se obrazec za dodajanje in urejanje Naročilnic. Kliknemo na gumb 'Dodaj' (Slika 2).


Slika 2


Kreiramo naročilnico kot vsak drug dokument. Na dokument dodamo postavke. Pri vsaki vpišemo koliko kosov naročamo (Slika 3). 


Slika 3

Dokument potrdimo in ga shranimo v PDF ali natisnemo, ter pošljemo dobavitelju.


2 KORAK: PREVZEM

Ko prejmemo artikle, ponovno odpremo naročilnice. Iz seznama izberemo naročilnico, ki smo jo predhodno kreirali za dobavitelja (po postopku opisanem v koraku 1). Dokument označimo in v meniju kliknemo na gumb 'Kreiraj povezan dokument' (Slika 4).


Slika 4

V obrazcu, ki se odpre, kliknemo na gumb 'Prikaži celoten nabor' in poiščemo 'Prevzem'. Označimo vrstico, kot je prikazano na sliki 5. Kliknemo na gumb 'Kreiraj prevzem' (Slika 5)


Slika 5

Odprla se bo kopija dokumenta, ki smo ga izbrali, le, da bo program naredil 'Prevzem' in ne 'Naročilnico'. Dokument se že odpre v načinu za urejanje. Sedaj preverimo postavke na dobavnici s postavkami na prevzemu. Pobrišemo postavke, ki niso bile dobavljene z desnim klikom miške, pri postavkah, ki so bile dobavljene pa preverimo, cene, količine in volumne (v primeru, da smo prejeli tudi nabavne artikle). Ko po preverjanju ugotovimo, da se naš dokument ujema z dobavnico, postopek zaključimo s klikom na gumb 'Potrdi'.
Dokumenti