Ali program eKlik omogoča obročno plačilo računa

Da. Program eKlik omogoča obročno plačevanje računov, vendar je potrebno vedeti nekaj dejstev:

  • Kljub temu, da bo račun plačan enkrat v prihodnosti, boste DDV od celotnega računa plačali v mesecu ko ste izstavili račun. Se pravi, če račun naredite 04.04.2017 in nastavite, da se prvi obrok plača 04.07.2017, boste celoten DDV od računa plačali v mesecu Aprilu in ne del v mesecu Aprilu in del v mesecu Juliju!
  • Če stranka (član) obrokov ne bo plačal, boste morali za neplačani del izdelati Dobropis, da si boste lahko odšteli neplačani znesek DDV-ja
  • Obročno plačilo je omogočeno le na znanih stranka. Računa z obročnim plačilom ne smete in ne morete izstaviti na neznanega plačnika.

Kako naredim račun z obročnim plačilo?

Celoten postopek je enak, kot da bi delali normalen POS račun. V recepciji odpremo profil stranke in prek te Blagajno. V blagajno dodamo postavke (storitve ali material), ki jih želi stranka kupiti, nastavimo količine, popuste, itd. Kliknemo na gumb 'F11 Tiskaj račun' (Slika 1). Odpre se okno za izbiro načina plačila.


Slika 1


Tukaj imamo sedaj dve možnosti. Naredimo delno plačilo z gotovino ali kartico, ali pa celoten znesek razdelimo le na obroke. V nadaljevanju sta opisana dva primera:

1 primer: stranka želi plačati račun v višini 120,00 EUR.  60,00 EUR bo takoj plačala z gotovino, razliko 60,00 EUR pa v dveh mesečnih obrokih.


V oknu za izbiro načina plačila, najprej dvakrat kliknemo na vrstico 'GOTOVINA'. Odprl se bo razdelilnik. V spodnjem delu, vpišemo znesek 60,00 EUR pri gotovini (Slika 2). Sedaj dvakrat kliknemo na vrstico 'OBROČNO'. Odprlo se bo novo okno za nastavljanje obročnega plačila (Slika 3).


Slika 3


V polje 'Število obrokov' vpišemo na koliko obrokov želimo razdeliti preostali znesek, v polje 'Zapadlost prvega obroka' pa vpišemo, kdaj v plačilo zapade prvi obrok. Vsi naslednji obroki bodo zamaknjeni za 1 mesec naprej (odvisno od števila obrokov). V našem primeru smo nastavili, da bo razlika poravnana v dveh obrokih, prvi pa bo v plačilo zapadel 05.05.2017. Ko nastavimo obe polji, zaključimo s klikom na gumb 'Generiraj obroke'. V odloženem plačilu bomo imeli prikaz kot je na sliki 5.


Slika 4

Vnos zaključimo s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'.


2 primer: stranka želi plačati račun v višini 120,00 EUR. Celoten znesek bo plačan v dveh mesečnih obrokih. 


V oknu za izbiro načina plačila dvakrat kliknemo na vrstico 'OBROČNO'. Odpre se novo okno za nastavljanje obročnega plačila (Slika 5).


Slika 5


V polje 'Število obrokov' vpišemo na koliko obrokov želimo razdeliti preostali znesek, v polje 'Zapadlost prvega obroka' pa vpišemo, kdaj v plačilo zapade prvi obrok. Vsi naslednji obroki bodo zamaknjeni za 1 mesec naprej (odvisno od števila obrokov). V našem primeru smo nastavili, da bo račun plačan v dveh obrokih. Prvi bo v plačilo zapadel 05.05.2017. Ko nastavimo obe polji, zaključimo s klikom na gumb 'Generiraj obroke'. Račun izpišemo s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'.


Plačilo obroka

Odpremo recepcijo. Če stranka obišče naš center po datumu, ko obrok zapade v plačilo, nas bo program na to samodejno opozoril. Ko bomo odprli prijavno/odjavno okno stranke, se bo samodejno odprlo okno 'Plačila/Neplačila', na zavihku 'Odprti računi'. V oknu bodo prikazani računi, ki še niso v celoti plačani. V spodnjem desnem oknu 'Način plačila' bo prikazano, kako je račun bil plačan. Če ima račun nastavljene obroke, bodo prikazani tudi neplačani obroki.
Če želimo zabeležiti plačilo obroka, na desni strani v oknu 'Način plačila' označimo obrok, ki ga želimo plačati in nato v levem zgornjem kotu kliknemo na gumb 'Plačaj/natisni blagajniški prejemek'. Odprlo se bo okno za izbiro načina plačila. Izberemo gotovino ali kartico in izpišemo 'Blagajniški prejemek'. Ker je račun že bil izstavljen, se natisne blagajniški prejemek in ne račun.

Če želi stranka predčasno plačati obrok, odpremo prijavno/odjavno okno stranke in na desni strani kliknemo na gumb 'Plačila/Neplačila'. Na ta način ročno prikličemo okno. Kliknemo na zavihek 'Odprti računi'. Od tu naprej nadaljujemo po zgoraj opisanem postopku. 


OPOMBA: če med načini plačila nimate opcije 'OBROČNO' je le to potrebno aktivirati v šifrantu načinov plačila. V osnovnem oknu programa eKlik v levem kotu zgoraj, kliknemo na opcijo 'Način plačil' (Slika 6).


Slika 6

Odpre se šifrant plačil (Slika 7).


Slika 7

V tabeli poiščemo opcijo 'OBROČNO'. V stolpcu 'POS blagajna', preverimo če je narejena kljukica. Če je ni jo naredimo, kliknemo na gumb 'Shrani' in zapremo šifrant.Dokumenti