Ali program eKlik omogoča vnos permanentnih (stalnih) opomb

Program omogoča vnos permanetne opombe, ki se vsakokrat prikaže v prijavno/odjavnem oknu.

Za vnos Permanentne opombe, odpremo šifrant strank in se postavimo na člana (stranko) na katerega želimo dodati permanentno opombo. Kliknemo na gumb 'Popravi' (Slika 1) in v polje vpišemo poljuben tekst. Postopek zaključimo s klikom na gumb 'Shrani'.
Sedaj lahko odpremo prijavno/odjavno okno člana (stranke). Permanentna opomba se izpiše v spodnjem delu prijavno/odjavnega okna (slika 2).


Slika 2

Dokumenti