Blagajniški dnevnik - dodajanje dvigov in pologov ter izpis poročila

Za dostop do Blagajnišlega dnevnika v osnovnem oknu programa eKlik v spodnjem delu kliknemo na gumb 'Recepcija'. V recepciji v meniju kliknemo na 'Dokumenti' in nato na 'Blagajniški dnevnik' (Slika 1).


Slika 1

Odpre se okno 'Blagajniški dnevnik'. Blagajniški dnevnik se odpre na trenutni dan, datum pa lahko poljubno spremenimo. Vsako spremembo datuma, moramo potrditi s klikom na gumb 'Osveži'. V sredisnekm oknu so prikazani vsi pologi in dvigi gotovine v blagajno. Vsak gotovinsko plačan račun izstavljen na POS blagajni  je prikazan kot polog gotovine v blagajno.

Vsak dvig gotovine iz blagajne, npr. polog gotovine na banko ali plačilo prejetega računa z gotovino, je potrebno vpisati v blagajniški dnevnik. Na ta način se ustrezno zmanjša saldo gotovine v blagajniškem dnevniku. Za vnos izdatka, v levem kotu zgoraj kliknemo na gumb 'Dodaj dvig gotovine' (Slika 2).


Slika 2

Odpre se obrazec za vnos 'Blagajniškega izdatka' (Slika 3).


Slika 3

Izberemo datum, kdaj smo naredili izdatek. Če smo iz blagajne vzeli gotovino za plačilo prejetega računa, potem v polju 'Stranka' izberemo podjetje katero je izstavilo račun. Če dodajamo dvig, ker delamo polog gotovine na banko, v tem primeru v polju 'Stranka' izberemo lastno podjetje, ker smo sami dvigovalec. V polje 'Znesek' vpišemo znesek, katerega bomo vzeli iz blagajniškega dnevnika v polje 'Opis' pa vpišemo opombo. Če gre za plačilo prejetega računa, vpišemo št. računa in kratek opis, če gre za polog gotovine na banko, pa v polje 'Opis' vpišemo za katero obdobje delamo polog. Npr. 'Inkaso 19.02 23.02.2017'. Ko vpišemo vse podatke, vnos potrdimo s klikom na gumb 'Shrani'.

Če v blagajno dodajamo polog gotovine, je postopek identičen dvigu gotovine. Polog v blagajno ponavadi delamo, ko na banki naredimo dvig gotovine, da povečamo znesek menjalnine v blagajni.


OPOMBA: polog gotovine je potrebno dodati tudi 1.1 v novem letu. Vsako novo leto se saldo blagajne avtomatsko začne z 0,00 EUR. Ker je v blagajni vedno menjalnina, moramo vsako leto vpisati začetni saldo menjalnine. Program eKlik sicer ob prehodu na novo leto, samodejno prenese saldo gotovine iz preteklega leta, vendar priporočamo, da vedno preverite ali se je saldo pravilno prenesel.

Dokumenti