Dodajanje članarine v šifrantu strank (članov)

V določenih primerih, je potreba, da stranki podaljšamo ali dodamo članarino. Odpremo šifrant strank (članov). Poiščemo stranko, kateri želimo naložiti (popraviti članarino). Zgoraj levo kliknemo na gumb 'Popravi'. Postavimo se na zavihek 'Članarina' (slika 1).


Slika 1

Kliknemo na gumb 'Dodaj'. Odpre se obrazec za vnos nove članarine. Nastavimo lahko 'Datum od' in 'Datum do', opcija 'Serija' ni pomembna in pa vpišemo opombo, zakaj smo nekomu dodali članarino (slika 2). Vnos zaključimo s klikom na gumb 'Dodaj'.


Slika 2

Do kdaj velja članarina se izpiše v Prijavno/Odjavnem oknu in pa v šifrantu strank na skrajni desni strani, pod tekstom 'Članarina do' (ko smo na zavihku Osnovni podatki).
Dokumenti