Dodajanje in urejanje šifranta skupin

Šifrant skupin je ločen na tri glavne dejavnosti in sicer na storitve, trgovino in gostinstvo. To pomeni, da ima vsaka od teh dejavnosti svoj lasten šifrant skupin.

V tem primeru bomo dodajali in urejali šifrant storitev. Postopek pa je identičen tudi za šifrant trgovskih in gostinskih artiklov.

Dodajanje in urejanje skupin

V osnovnem oknu programa eKlik, v meniju kliknemo na Šifranti -> Artikli -> Storitve -> Skupine (Slika 1)


Slika 1


Odpre se obrazec za dodajanje in urejanje skupin (Slika 2).


Slika 2

Lahko ustvarimo eno ali več kategorij znotraj katerih za vsako kategorijo lahko ustvarimo seznam skupin. V tem primeru bomo ustvarili kategoriji 'Stroškovna mesta' in 'Računovodstvo'. To pomeni, da lahko ustvarimo neomejeno število kategorij. V vsako kategorijo, pa lahko dodamo neomejeno število skupin.

Najprej moramo vpisati glavne kategorije. Zgoraj levo kliknemo na gumb 'Dodaj skupino' (gumb bo preimenovan v 'Dodaj kategorijo')  (Slika 3).


Slika 3

Vpišemo 'Stroškovna mesta'. Ponovimo postopek in dodamo še 'Računovodstvo'.

Nato se v tabeli postavimo na vrstico 'Stroškovna mesta' in s klikom na gumb 'Dodaj podskupino' (gumb bo preimenovan v 'Dodaj skupino') dodamo naslednje vrstice.
  • Fitnes
  • Vodene vadbe
  • Solarij
  • Razno
Ponovimo postopek še za  'Računovodstvo'. V tabeli se postavimo na vrstico  'Računovodstvo' in s klikom na gumb 'Dodaj podskupino' (gumb bo preimenovan v 'Dodaj skupino') dodamo naslednje vrstice.
  • Zdravstvene storitve
  • Športne storitve
  • Wellness

S tem smo dokončali vnos glavnih kategorij in skupin. S klikom na gumb 'Izhod' zapremo obrazec za dodajanje in urejanje skupin.

Razvrščanje artiklov v skupine

V osnovnem oknu odpremo šifrant 'Skupin' (Slika 4).


Slika 4

Odpre se obrazec za dodajanje in popravljanje šifranta 'Storitev'. V tabeli se postavimo na storitev, ki jo želimo razvrstiti v skupine. Kliknemo na gumb 'Popravi'. V desnem delu obrazca v razdelku 'Skupine' kliknemo na gumb 'Dodaj' (Slika 5).


Slika 5

Odpre se obrazec s seznamom kategorij in skupin. Iz seznama znotraj posamezne kategorije izberemo ustrezno skupino in jo s klikom na gumb 'Dodaj' "pripnemo" artiklu (Slika 6). Iz posamezne kategorije, lahko na artikel "pripnemo" eno skupino. Ko iz kategorije dodamo eno od podskupin, program skrije kategorije, katere so že dodeljene artiklu katerega urejamo.


Slika 6Dokumenti