Dodajanje novega uslužbenca, zaposlenega v program eKlik

Odpremo program eKlik. V osnovnem oknu kliknemo na 'Zaposleni' (Slika 1)


Slika 1

Zgoraj levo, kliknemo na gumb 'Dodaj'. Vpišemo priimek in ime, davčno številko v polje 'Davčna številka', prijavno kodo (samo številke) v polje 'Koda'. Za vnos imena zaposlenega, ki bo izpisano na računu, je potrebno izpolniti polje 'Vzdevek'. Prikaz imena je lahko tudi 'Blagajnik 1', 'Blagajnik 2', itd. Po davčni zakonodaji ni obvezno, da je pravo ime in/ali priimek uslužbenca. Vnos shranimo s klikom na gumb 'Shrani'.


Slika 2

Pod zavihkom 'Dodatne nastavitve' je potrebno nastaviti tudi grupo pravic na spustnem meniju 'Izberi grupo pravic'. Po privzetem vsak novo vpisani uslužbenec "pade" v grupo pravic 'Zaposleni', ki je max. omejena. Če želimo zaposlenim omogočiti večja pooblastila, lahko izbiramo še med 'Prodajalec', 'Vodja' in 'Administrator'.

Slika 3

Vnos/urejanje zaposlenega zaključimo s klikom na gumb 'Shrani'


OPOMBA: če zaposleni zaključi delavno razmerje (ne dela več pri vas), zaposlenega ne izbrišemo iz šifranta, ampak mu odstranimo kljukico pri opciji 'Oseba je aktivna' (slika 2). Na ta način zapis ostane "v ozadju". Podatek je namreč pomemben, saj je zaveden za izstavljenih dokumentih npr. računih.


Dokumenti