Funkcija Omogoči znižano stopnjo za DDV za fizične osebe

Športni centri in društva imajo za fizične osebe lahko DDV stopnjo 8,5% ali 0% kar pa ne velja pri izdajanju računa za pravne osebe. V nadaljevanju vam bomo opisali navodila za vklop funkcije in njeno uporabo:

  • najprej morate v meniju pod Opcije->Nastavitve pod zavihkom Razno vklopiti kljukico pri nastavitvi 'Omogoči znižano stopnjo za DDV za fizične osebe'. Nastavitev se nahaja desno spodaj. Kljukica mora biti črna in ne siva! Nastavitve zapremo z gumbom 'Zapri'.

  • Sedaj lahko odprete Šifrant kart v meniju Šifranti->Karte->Vnos kart. Na kartah, kjer se pri izdaji računa na pravno osebo obračuna 20% DDV (sicer pa je DDV 8,5 ali 0%) nastavimo DDV stopnjo na 20% in naredimo kljukico pri nastavitvi  'Upoštevaj znižanje DDV stopnje'. Nastavitev se nahaja zgoraj desno. Postopek ponovimo na vseh kartah, kjer velja znižana DDV stopnja.  Ko končate šifrant zaprete z gumbom 'Izhod'.

  • Za primer naj navedem karto, katera ima ceno brez DDV 10,00 EUR. Če je stopnja za DDV na fizične osebe 0% potem bo cena v blagajni 10,00 EUR, če je osnova 8,5% pa 10,85 EUR. V primeru, da smo za to karto nastavili znižano stopnjo DDV za fizične osebe, bo program v blagajni prikazal ceno 12,00 EUR. Ta cena bo veljala za pravno osebo. V primeru ko izdamo račun za fizično osebo, pa bo program pred izdajo računa avtomatsko znižal ceno na 12,85 EUR oz. 10,00 EUR, odvisno od DDv stopnje, ki velja za fizično osebo.

Dokumenti