Interna poraba artiklov za zaposlene

Program eKlik omogoča, da zaposleni vse nakupe v vašem centru vodijo pod Interno porabo. To pomeni, da lahko skozi cel tekoči mesec vse kar koristijo (storitve ali gostinske oz. trgovske artikle) "blokirajo" na interno porabo namesto na račun. Konec meseca iz vseh Internih porab izdelate račun, na katerega jim lahko odobrite tudi dodatni popust.

Izdelava dokumenta Interna poraba


Odpremo blagajno na Neznanega plačnika (številka 0 + enter v recepciji) ali mizo (gumb 'Blagajna'). Na blagajno dodamo artikle, ki jih želimo koristiti. Ves postopek je popolnoma enak kot, da bi delali normalen račun. Ko na blagajno dodamo vse artikle, v blagajni spodaj levo kliknemo na gumb 'Ostalo' (Slika 1).


Slika 1Odpre se okno v kateri kliknemo na gumb 'Interna poraba' (slika 2).


Slika 2

Odpre se okno s seznamom zaposlenih, katerim smo odobrili koriščenje Interne porabe. Izberemo zaposlenega, ki je koristili interno porabo in kliknemo na gumb 'Potrdi'. Blagajna se bo zaprla, če so nastavitve pravilne, pa bo program tudi izpisal dokument 'Interna poraba'.


OPOMBA: v šifrantu Uslužbencev je predhodno potrebno, uslužbencem odobriti koriščenje Interne porabe. Odpremo šifrant Zaposlenih. V seznamu zaposlenih se postavimo na zaposlenega, kateremu želimo odobriti koriščenje Interne porabe. V zgornjem levem delu kliknemo na gumb 'Popravi'. Kliknemo na zavihek 'Dodatne nastavitve'. Naredimo kljukico pri opciji 'Interna poraba'. V zgornjem levem meniju kliknemo na gumb 'Shrani'.

Slika 3


Izdelava Zbirnega računa iz več Internih porab

V osnovnem oknu izberemo opcijo Dobavnice. Če delamo zbirni račun iz Internih porab, moramo najprej izbrati zaposlenega za katero želimo izdelati zbirni račun. To storimo tako, da v zgornjem levem delu okna pri opciji 'Stranka' v spustnem seznamu izberemo zaposlenega za katerega želimo izdelati zbirni račun (Slika 4). Poleg izbire zaposlenega, lahko v zgornjem levem delu nastavimo tudi datumsko obdobje in kliknemo na gumb 'Osveži'. 


Slika 4

Program bo prikazal le dobavnice izbranega zaposlenega za izbrano datumsko obdobje. Če je iz katere od Internih porab že bil izdelan račun, je v stolpcu 'Št. rač.' izpisana št. računa. Da bo program dovolil izdelati 'Zbirni račun', moramo v zgornjem delu nastaviti še filter na 'Nima računa'. Kliknemo na gumb 'Osveži'. Program ne bo dovolil, da iz ene Interne porabe naredimo 2 računa.

Sedaj lahko kliknemo na gumb 'Kreiraj povezane dokumente'. V oknu, ki se odpre izberemo gumb 'Kreiraj račun'. Program bo iz vseh Internih porab v seznamu, kreiral en Račun, na katerem so zajete vse postavke iz izbranih Internih porab. Račun potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi dok.'
Dokumenti