Izdelava dobropisa

Dobropis izdelamo prek Računov. V osnovnem oknu programa eKlik izberemo opcijo 'Računi'.Ko smo v pregledu računov v levem kotu zgoraj kliknemo na gumb 'Dodaj'. V seznamu izberemo opcijo 'Dobropis'.Če imamo nastavljen samo en A4 tip računa, se bo odprl nov dokument. V nasprotnem primeru še izberemo TIP računa na katerega želimo narediti nov dokument.

Ko imamo odprt nov dokument, izberemo stranko in na dokument dodamo artikle ali storitve ter ustrezne količine. Količino je potrebno vpisati s predznakom minus (-). Pred izpisom je potrebno dokument potrditi s klikom na gumb 'Potrdi dok.'
Dokumenti