Izvoz podatkov članov (mail, naslov, GSM,...)

Večina izpisov, ki se nanašajo na obiske oz. na poročila o dejavnosti članov, imajo možnost izvoza podatkov članov v Excel, odložišče ali nekatere druge formate.

Poglejmo primer, kako izvozimo podatke članov, ki so imeli obisk v poljubnem časovnem obdobju:

V osnovnem oknu programa eKlik, izberemo opcijo 'Pregledi'.Na levi strani razširimo skupino 'Karte, članarine, obiski' in se postavimo na 'Izpis obiskov po stranki' (glej spodnjo sliko). Prikazali se bodo filtri, katere lahko izbiramo za izpis obiskov. Nastavimo datumsko obdobje, lahko izberemo obiski katerega prostora (centra) nas zanimajo in spodaj levo kliknemo na gumb 'Osveži'. Program bo prikazal podatke v pregledu za tisk na A4 list. Te podatke lahko "natisnemo" na tiskalnik v PDF datoteko, HTML, itd. Vendar pa nam v takšnem formatu ne ustrezajo za prenos. Če želimo prikazane podatke nadalje obdelati v Excell-u oz. programu za delo s preglednicami, se postavimo na zavihek 'Tabelarični pregled' (glej sliko spodaj).Sedaj ponovno kliknemo na gumb 'Osveži'. Če poizvedba vsebuje podatke iz več virov, bo v oknu tabelaričnega pogleda prikazano več zavihkov. Preverimo na katerem so podatki, ki nas zanimajo. V našem primeru je to zavihek 'Check'. Kliknemo na zavihek 'Check', nato pa na gumb 'Izvoz'. Odprlo se bo okno na spodnji sliki.Izbiramo lahko med več vrstami formatov, najprimernejši pa je Odložišče (funkcija Kopiraj (Copy) -> Prilepi (Paste)) ali Excel. Za izvoz v Excel označimo opcijo 'Excel .XLS'. Odprlo se bo okno, ki nas pozove, da izberemo lokacijo in ime vpišemo datoteke.

Če uporabimo opcijo 'Odložišče', se po po kliku na gumb 'Izvoz', okno zaprlo. V tem primeru odpremo ustrezen program za delo s preglednicami npr. Excel in v programu kliknemo na gumb Prilepi (Paste). Na ta način bomo prav tako podatke prenesli v program za delo s preglednicami.


Članom, ki ustrezajo pogojem iz poizvedbe, lahko enostavno posredujemo tudi sporočilo prek SMS modula (pogoj je sklenjena pogodba za modul eSMS). V primeru, da v tabelaričnem pogledu obstaja stolpec 'Mobile', lahko kliknemo na gumb 'Pošlji SMS'. Odpre se spodnje okno.V polje 'Sporočilo' vpišemo besedilo (vnašajte besedilo brez šumnikov) dolgo do 155 znakov. Da naredimo 'Predogled' sporočila s klikom na gumn 'Pošlji testni SMS' najprej sporočilo pošljemo na svoj telefon. Če smo z vsebino in prikazom zadovolji, lahko z gumbom 'Pošlji SMS-e' pošljemo sporočila na mobilne naprave članov v seznamu. Seznam je desno zgoraj. Iz seznama lahko tudi brišemo ali dodajamo mobilne številke.


Dokumenti