Izvoz strank z email naslovom

Za izvoz mailov v meniju izberemo Pregledi->Opravila (registrirano moramo imeti verzijo eCheck).


Slika 1


Poiščemo filter 'z emailom' in nato desno zgoraj kliknemo na gumb 'Osveži'.


Slika 2


V filtru bodo ostale le stranke, ki imajo vpisan email naslov in v šifrantu strank tudi narejeno kljukico pri opciji 'dovoli pošiljanje elektronske pošte' (glej sliko 3. Mora biti črna kljukica, siva je enako kot da je ni.


Slika 3


Potem ko smo kliknili na gumb 'Osveži', kliknemo še na gumb 'Označi vse', tako da bo program pri vseh strankah, ki so ostale v spodnji tabeli naredil kljukico, ker izvozil bo le tiste pri katerih je v tabeli narejena kljukica. Sedaj lahko na desni strani kliknemo na gumb 'Kopiraj'. Podatke sedaj lahko prilepimo (Paste) v program Excel ali kateri drugi program za delo s preglednicami.
Dokumenti