Kako iz Ponudbe ali Dobavnice kreiramo računIzdelava Računa iz Ponudbe

V osnovnem oknu izberemo opcijo Ponudbe. Poiščemo Ponudbo iz katere želimo izdelati Račun. V Zgornjem meniju kliknemo na gumb 'Kreiraj povezan dokument'. Odpre se okno z izbirami. Kliknemo na gumb 'Kreiraj račun'. Program bo iz Ponudbe kreiral Račun. Preden znotraj računa kliknemo na gumb 'Potrdi dok.', lahko le tega še popravljamo, tako da popravimo količino, popust ali znesek oz. pobrišemo postavko. Ko kliknemo na gumb 'Potrdi dok.' popravljanje računa ni več dovoljeno.


Izdelava Računa iz Dobavnice

V osnovnem oknu izberemo opcijo Dobavnice. Poiščemo Dobavnico iz katere želimo izdelati Račun. V Zgornjem meniju kliknemo na gumb 'Kreiraj povezan dokument'. Odpre se okno z izbirami. Kliknemo na gumb 'Kreiraj račun'. Program bo iz Dobavnice kreiral Račun. Preden znotraj računa kliknemo na gumb 'Potrdi dok.', lahko le tega še popravljamo, tako da popravimo količino, popust ali znesek oz. pobrišemo postavko (desni klik miške na vrstico). Ko kliknemo na gumb 'Potrdi dok.' popravljanje računa ni več dovoljeno.


Izdelava zbirnega računa iz več dobavnic

V osnovnem oknu izberemo opcijo Dobavnice. Če delamo zbirni račun, moramo najprej izbrati podjetje za katero želimo izdelati zbirni račun. To storimo tako, da v zgornjem levem delu okna pri opciji 'Stranka' v spustnem seznamu izberemo podjetje (stranko) za katero želimo izdelati zbirni račun. Poleg izbire podjetja, lahko v zgornjem levem delu nastavimo tudi datumsko obdobje in kliknemo na gumb 'Osveži'. Program bo prikazal le dobavnice izbranega podjetja za izbrano datumsko obdobje. Če je iz katere od Dobavnic že bil izdelan račun je v stolpcu 'Št. rač.' izpisana št. računa. Da bo program dovolil izdelati 'Zbirni račun', moramo v zgornjem delu nastaviti še filter na 'Nima računa'. Kliknemo na gumb 'Osveži'. Program ne bo dovolil, da iz ene dobavnice naredimo 2 računa. Vsak račun mora imeti svojo dobavnico!

Sedaj lahko kliknemo na gumb 'Kreiraj povezane dokumente'. V oknu, ki se odpre izberemo gumb 'Kreiraj račun'. Program bo iz vseh Dobavnic v seznamu, kreiral en Račun, na katerem so zajete vse postavke iz izbranih Dobavnic. Račun potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi dok.'
Dokumenti