Kako izstavim dobropis za račun izstavljen v POS blagajni

Izdaja dobropisa za račun izstavljen v POS blagajni, zaenkrat ni opcije, da bi dobropis izdali prek POS blagajne. Edina trenutno podprta opcija, je izdaja dobropisa prek A4 računa in vračilo kupnine ali dela kupnine na transakcijski račun.

Kako izstavimo dobropis za POS račun

V osnovnem oknu programa eKlik v meniju kliknemo na Račun (Slika 1).


Slika 1


Filter organizacija, nastavimo na POS tip računa iz katerega je bil izstavljen POS račun, ter 'Obdobje od' - 'do' nastavimo na datum, ko je bil izstavljen račun, iz katerega želimo narediti dobropis. Kliknemo na gumb 'Osveži' (slika 2).


Slika 2

V spodnji tabeli označimo račun za katerega želimo izstaviti Dobropis. Sedaj kliknemo na gumb 'Kreiraj povezan dokument'. Odpre se obrazec v katerem kliknemo na gumb 'Prikaži celoten nabor'. Na seznamu pod skupino 'Račun', označimo vrstico 'Dobropis' in kliknemo na gumb 'Kreiraj dobropis' (slika 3).


Slika 3

Program bo iz označenega računa, kreiral dokument 'Dobropis' in ga odprl. Preden dokument potrdimo, ga ustrezno popravimo (uredimo). Iz dokumenta z desnim klikom miške izbrišemo postavke, katere ne želimo vključiti na Dobropis. Če ne vračamo polni del kupnine, lahko na postavkah ustrezno popravimo stolpec 'Znesek z DDV'. POZOR: pred zneskom je obvezno vpisati predznak - (minus), ker vračamo denar!

Ko dokument ustrezno popravimo, najprej naredimo predogled, da se še tako prepričamo, da smo ustrezno popravili postavke in zneske. Nato predogled zapremo in dokument potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi'.


Primer: stranka je kupila storitev 'Mesečna fitnes karta' za katero je plačala 50,00 EUR. Čez 10 dni se stranka vrne z zdravniškim opravičilom, in želi vračilo dela kupnine. Dogovorimo se za vračilo v višini 40,00 EUR Dobropis ustvarimo po zgoraj opisanem postopku. Ker je na dokumentu samo ena postavka, nobene postavke ne izbrišemo, ampak samo na obstoječi postavki 'Mesečna fitnes karta' na stolpcu 'Znesek z DDV' popravimo znesek iz -50,00 na -40,00 Dokument potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi'.

POZOR: pred zneskom je obvezno vpisati predznak - (minus), ker vračamo denar!


Vnos plačila

Dobropisu lahko dodamo podatek o nakazilu (vračilu) zneska na transakcijski račun. V seznamu označimo izstavljen Dobropis. Z desno kliknemo miške kliknemo na Dobropis. Prikaže se izbirni meni (slika 4). Izberemo opcijo 'Dodaj plačilo'.


Slika 4

Odpre se obrazec za izbiro načina in datum vračila (slika 5). Izberemo način plačila 'TRANSAKCIJSKI RAČUN' polje 'Plačano dne' pa nastavimo na dan, ko smo dejansko naredili vračilo zneska. S klikom na gumb 'Plačaj' Zaključimo vnos.

Slika 5


Dokumenti