Kako lahko karto člana dam na neaktivno in kako podaljšaš veljavnost karte


Do urejanja kart lahko pridemo na dav načina. Ali iz šifranta članov (strank) ali pa iz prijavno/odjavnega okna.

Če smo v šifrantu članov (strank) v vrhnjem delu kliknemo na gumb 'Veljavnost', ča smo v prijavno/odjavnem oknu, pa na desni strani kliknemo na gumb 'Pregled kart'.


Šifrant strank


Prijavno/odjavno okno

Odpre se okno 'Pregled kart'.V oknu 'Pregled kart' vidimo vse kupljene karte člana. Označimo karto, ki jo želimo "blokirati" oz. ji spremeniti veljavnost. V zgornjem delu kliknemo na gumb 'Popravi'. Odpre se okno na spodnji sliki.V oknu popravljamo generalne nastavitve karte. Veljavnoso OD - DO, 'Dovoljeno število obiskov dnevno' in 'Skupno število dovoljenih obiskov'. Če odstranimo kljukico pri opciji 'Aktivna' pa karto "blokiramo". Karta v tem primeru, kljub temu, da je še veljavna, ne bo prikazana pri članu (stranki). To opcijo se uporabi v skrajnih primerih, npr. v primeru, ko član dobi prepoved vstopa v center ali pa v primeru, ko pride do kakšne napake in karto postavimo na neaktivno, ter dodamo drugo karto ipd.

Če ima član (stranka) kombinirano karto (v spodnjem oknu je več terminov, npr. za fitnes in za aerobiko) in želimo popraviti samo veljavnost za fitnes, ne pa generalno za vse termine, potem je potrebno klikniti na gumb 'Popravi' v spodnjem oknu. V tem primeru se odpre okno na spodnji sliki':Če želimo popravi veljavnost termina, potem popravimo datum pri opciji 'Velja od dne'.


Dokumenti