Kako lahko pošljem SMS vsem članom

V osnovnem oknu programa eKlik, kliknemo na Pregledi (Slika 1).


Slika 1


Razširimo rubriko 'Karte, članarine, obiski' in izberemo izpis 'Seznam članov' (Slika 2).


Slika 2

Nastavimo filtre. Npr. če želimo poslai SMS vsem članom vpisanim med 1.1.2017 in 05.01.2018, nastavimo parametre na naslednje vrednosti (Slika 2):

  • Vpisani od: 01.01.2017
  • Vpisani do: 05.01.2018
  • Spol: Vsi
  • Pošiljanje obvestil: Dovoli pošiljanje SMS-ov

Ko nastavimo parametre kliknemo na gumb 'Osveži'. Sedaj izberemo zavihek 'Tabelarični pregled' (Slika 3) in kliknemo na gumb 'Pošlji SMS' (Slika 3).


Slika 3


Odpre se obrazec 'Pošlji SMS'. Iz seznama predlog izberemo predlogo ali pa v polje 'Sporočilo' vpišemo tekst, ki ga želimo poslati. Ne vnašajte šumnikov!

V tabeli na desni strani lahko pregledamo seznam oseb, katerim bo poslan SMS. Če določenim ne želimo poslati, označimo vrstico in jo s klikom na gumb 'Briši' odstranimo iz seznama (Slika 4).

Ko vpišemo tekst, najprej s klikom na gumb 'Pošlji testni SMS' (Slika 4), pošljemo SMS na svojo tel. številko. Preverimo vsebino SMS-a, katerega prejmemo na svoj telefon. Če smo z vsebino zadovoljni kliknemo na gumb 'Pošlji SMS-e' (Slika 4).


Slika 4


Pošiljanje SMS-ov na poljubne GSM številke

SMS-e lahko pošljete tudi poljubnemu seznamu, katerega uvozite iz programa Excel.

V programu Excel ali drugem programu za preglednice, ustvarite 2 stolpca in sicer prvi naj bo poimenovan ID, drugi Mobile (slika 5).


Slika 5

Polje ID mora imeti zaporedno številčenje (glej sliko 5), polje Mobile pa mobilno številko. Mobilne številke naj vsebuje le številke in presledke!

Kopirajte vse vrstice obeh stolpcev (ukaz Kopiraj oz. Copy). Nato odprete program eKlik in v osnovnem oknu izberete opcijo 'Pošlji SMS' (Slika 6).


Slika 6

Odpre se obrazec za pošiljanje SMS sporočil (Slika 7). Kliknete na gumb 'Uvozi iz odložišča'.


Slika 7

Program uvozi številke, katere smo pripravili v Excelu (Slika 8).


Slika 8

Sedaj le še vpišemo sporočilo, pošljemo testni SMS in ko preverimo, da je vsebina ustrezna, kliknemo na gumb 'Pošlji SMS-e'.


Dokumenti