Kako prek XML datoteke, ki sem jo izvozil iz banke poknjižim SEPA direktne bremenitve

Obdelava povratne datoteke s podatki oseb katerim je bil uspešno izveden odtegljaj sredstev


Iz programa za elektronsko bančništvo ali od vaše banke, prejmete datoteko s končnico XML v katero so vključene vse stranke, katerim je banka uspešno izvedla direktno bremenitev. Datoteko, shranite na lokacijo 'C:\1Klik\Documents\SEPA\' oz. na ustrezno lokacijo na kateri je nameščen program.


OPOZORILO: če datoteko pošiljate po elektronski pošti, jo predhodno zazipajte! Občasno programi pregledujejo priponke in v nekaterih primerih "poškodujejo" šumnike v datoteki. To je v primerih, ko imate program za elektronsko bančništvo na drugem računalniku, kot pa program eKlik. V tem primeru lahko datoteko stisnete tako, da na datoteko kliknete z desno tipko miške in izberete ukaz 'Pošlji' ('Send') in nato 'Stisnjena mapa' ('Compressed folder'). Na ta način dobite novo datoteko s končnico ZIP. Ko pa potem to datoteko shranite na lokacijo 'C:\1Klik\Documents\SEPA\' jo morate obvezno razpakirati. Program eKlik namreč ne bo odelal ZIP datotek, ampak le datoteke s končnico XML!


Ko ste datoteko shranili na zgornjo lokacijo odprete program eKlik in v osnovnem oknu izberete opcijo 'Direktne bremenitve' (Slika 1).


Slika 1


Sedaj kliknete na gumb 'Uvoz' (Slika 2).


Slika 2


Program bo v tem trenutku obdelal datoteko, ki ste jo shranili na lokacijo 'C:\1Klik\Documents\SEPA\'. V kolikor ste podatke prejeli v več datotekah in ste vse shranili na lokacijo 'C:\1Klik\Documents\SEPA\' bo program istočasno obdelal vse datoteke. Uspešno obdelane datoteke program prestavi na lokacijo 'C:\1Klik\Documents\SEPA\Archive\'.


Kje lahko preverimo uspešno obdelane bremenitve

V osnovnem oknu izberete opcijo Pregledi (Slika 3).


Slika 3

V seznamu na levi strani zgoraj, razširite 'SEPA - direktne bremenitve' in izberete 'SEPA - knjižene transakcije' (Slika 4).


Slika 4

Nastavite datumsko obdobje za katero vas zanima knjiženje trajnikov. Če opišem na primeru: banki ste pred dnevi poslali datoteko v kateri so bili podatki strank, katerim mora banka knjižiti sredstva na 18.11.2016 Od banke ste 2 dni kasneje, se pravi 20.11.2016 prejeli XML datoteko v kateri so podatki, komu so dejansko trgali sredstva na 18.11.2016 V tem primeru nastavimo Datum OD na 18.11.2016 in Datum Do na 18.11.2016 lahko pa tudi za daljše obdobje. Ko nastavimo datumsko obdobje, kliknemo na gumb 'Osveži'.


Izvoz datoteke XML - PRO SKBnet


Izvoz datoteke XML - Halcom


Dokumenti