Kako v POS blagajni izstavimo račun na podjetje oz. podjetju izdamo blago/storitev na Dobavnico

Izdelava računa na podjetje v POS blagajni

Odpremo blagajno in na račun dodamo artikle/storitve. V spodnjem levem delu, kliknemo na gumb 'F11 Tiskaj'. Odpre se okno za izbiro načina plačila. Če želimo izstaviti račun na podjetje, v zgornjem desnem delu okna kliknemo na gumb 'Izberi podjetje' (Slika 1).


Slika 1

Odpre se iskalno okno po podjetjih (Slika 2).


Slika 2

V iskalniku poiščemo podjetje. Če to še ni v našem registru, kliknemo na gumb 'Dodaj podjetje'. Odpre se okno na za vnos podatkov podjetje (Slika 3).


Slika 3

Vpišemo vse podatke podjetja in vnos zaključimo s klikom na gumb 'Dodaj podjetje'. V oknu za izbiro načina plačila, bo v zgornjem levem kotu pisalo, na katero podjetje bo izstavljen POS račun. Račun natisnemo s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'.

Vklop prodaje na Dobavnico

Če želimo podjetju omogočiti izdajo blaga/storitev na dobavnico, moramo najprej v šifrantu Podjetij, temu omogočiti prodajo na dobavnico. V osnovnem oknu kliknemo na 'Podjetja' (Slika 4).


Slika 4

Poiščemo podjetje in v levem kotu zgoraj, kliknemo na gumb 'Popravi'. Naredimo kljukico pri opciji 'Prodaja na dobavnico' (Slika 5). Spremembo shranimo s klikom na gumb 'Shrani'.

Slika 5

Kako izstavimo blago/storitev na Dobavnico

Odpremo blagajno in na račun dodamo blago/storitve. Kliknemo na gumb 'F11 Tiskaj račun'. Zgoraj desno kliknemo na gumb 'Izberi podjetje'. Na seznamu poiščemo podjetje, kateremu smo predhodno omogočili prodajo na dobavnico. Izbiro potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi'. Program nas vrne nazaj na okno za izbiro načina plačila. V oknu bo sedaj prikazan gumb 'Tiskaj dobavnico' (Slika 6).

Slika 6

Kliknemo na gumb 'Tiskaj dobavnico' . Program bo natisnil 2 kopiji dobavnice. Eno nam mora kupec podpisati, da jo arhiviramo, drugo kopijo pa izročimo kupcu.


Dokumenti