Karta postane neaktivna že po prvem obisku

Stranka kupi karto, ki ima nastavitev 12 obiskov, vendar karta postane neaktivna že po prvem obisku. Težava je lahko v nastavitvi karte (šifrant storitev).

Zaradi kombiniranih kart, ima program možnost, da definiramo skupno (maksimalno) število na karti. Naj navedem primer na karti 'Kombinirana fitnes + aerobika 10 obiskov'. 

Večina bo želela, da stranka ob nakupu kombinirane karte, poljubno izbira, kje bo koristila 10 obiskov. Lahko vse na aerobiki, vse na fitnesu ali deljeno, recimo 8 na fitnesu in 2 na aerobiki. Ker tega vnaprej ne moremo vedeti, moramo na takšni karti v vsakem primeru vpisati 2 termina. Enega za fitnes na katerem nastavimo 10 obiskov in enega za aerobiko na katerem prav tako nastavimo 10 obiskov. Da pa ne bo stranka na koncu imela na voljo 10 obiskov na aerobiki in 10 na fitnesu, generalno na karti nastavimo, da je skupno (maksimalno) številko obiskov na karti največ 10. Tako bo program spremljal skupno št. obiskov aerobike in fitnesa in ko bo skupno številko obiskov doseglo 10, bo karta postala neaktivna. Na spodnji sliki je prikaz, kje je nastavitev za skupno št. obiskov.Označeni (rumeni) del prikazuje, kje na karti definiramo skupno (maksimalno) število obiskov. Po privzetem je to polje prazno. Če je polje prazno oz. je vpisana vrednost 0, se ta vrednost ne upošteva. V kolikor pa je vpisana vrednost večja od 0, bo program to nastavitev upošteval.

Ko je karta enkrat "naložena" na člana (stranko), se lahko nastavitev za skupno število obiskov, popravlja v pregledu kart. Če želimo vrednost skupnega števila obiskov na karti popraviti pri članu, odpremo 'Pregled kart' v prijavno/odjavnem oknu, označimo karto, kateri želimo spreminjati nastavitev in v levem kotu kliknemo na gumb 'Popravi'. Odpre se okno prikazano na spodnji sliki.V polje 'Skupno število dovoljenih obiskov' lahko vnesemo koliko obiskov skupno na karto lahko član koristi, ob tem pa je obvezen vpis opombe, zakaj smo spreminjali (popravljali) nastavitev karte.

POZOR: v koliko je karta neaktivna je potrebno narediti še kljukico 'Aktivna', da karta ponovno postane veljavna.
Dokumenti