Kje lahko naredim Odpis blaga

Odpis blaga lahko naredite prek POS blagajne ali pa direktno prek dokumenta Odpis.

Odpis prek POS blagajne

Odpremo POS blagajno, lahko tudi na neznanega plačnika in na blagajno dodamo artikle, ki jih želimo odpisati. V blagajni levo spodaj kliknemo na gumb 'Ostalo' (Slika 1).


Slika 1

V oknu 'Opravila' kliknemo na gumb 'Odpis' (Slika 2).


Slika 2

Odpre se okno za izbiro Zaposlenega (Slika 3).


Slika 3

Izberemo zaposlenega, ki bo izpisan na dokumentu in kliknemo na gumb 'Potrdi'. Če imamo nastavljeno, da se dokument izpiše na POS tiskalnik, se bo dokument izpisal na POS tiskalnik, v nasprotnem oknu pa se bo zaprlo okno za izbiro zaposlenega in s tem je postopek zaključen.


OPOMBA: če se artikel prodaja kot normativ oz. je artikel vpisan kot nabavni, potem ga prek POS blagajne ne moremo odpisati. Odpišemo lahko manjše količine, npr. če polijemo kavo ali kaj podobnega. V tem primeru lahko prek POS blagajne naredimo odpis za eno ali dve kavi. Če pa želimo odpisati kilogram kave ali podobnega artikla, pa je potrebno odpis narediti prek dokumenta Odpis. postopek je opisan v nadaljevanju.


Odpis prek dokumenta Odpis


V osnovnem oknu programa eKlik, kliknemo na 'Dobavnice' (Slika 4).


Slika 4


V levem zgornjem delu okna kliknemo na gumb 'Dodaj' in izberemo vrsto dokumenta 'Odpis' (Slika 5).


Slika 5


Odpre se obrazec za kreiranja dokumenta Odpis. Postavimo se v iskalno polje (tabela desno zgoraj) in poiščemo artikel, ki ga želimo odpisati (Slika 6).


Slika 6

Z dvo-klikom ali klikom na ENTER, artikel dodamo na dokument. Vpišemo količino, ki jo želimo odpisati. Če želimo na odpis dodati več artiklov, postopek ponovimo še za preostale artikle (Slika 6). Če se zmotimo lahko iz spodnje tabele artikel pobrišemo z desnim klikom miške. Ko zaključimo dodajanje artiklov in vpišemo količine, ki jih želimo odpisati, kliknemo na gumb 'Potrdi'. Ko dokument potrdimo dobi številko in v ustrezno se tudi popravi zaloga v skladišču.


Dokumenti