Kje lahko naredim izpise za računovodstvo, pregled obiskov, prodajo po artiklih in naredim izpis na tiskalnik ali v PDF datoteko

Vsi pregledi so dostopni prek osnovnega okna. V osnovnem oknu kliknemo na link 'Pregledi' (Slika 1).


Slika 1

Odpre se obrazec s pregledi (Slika 2).


Slika 2

Na desni strani imamo po rubrikah razvrščene preglede. Za računovodstvo so zbrana pod rubriko 'Zbirna poročila'. Izpisi obiskov so zbrani pod rubriko 'Karte, članarine, obiski', izpisi vezani na trgovino ali gostinstvo pa pod rubriko 'Trgovina' oz. 'Gostinstvo'. Najprej razširimo ustrezno rubriko in nato izberemo izpis, ki ga želimo natisniti ali izvoziti v PDF. Po izbiri izpisa, nastavimo parametre (filtre) in za prikaz izpisa kliknemo na gumb 'Osveži'. Izpis se bo prikazal v glavnem oknu.

Program ima vgrajeno tudi funkcijo 'Priljubljeni'. S to funkcijo lahko izmed vseh izpisov naredimo seznam najpogosteje uporabljenih, da izpisov ne iščemo po celotnem seznamu. 

Če želimo podatke prikazane na izpisu izvoziti v Excel, kliknemo na zavihek 'Tabelarični pregled' (Slika 3).


Slika 3


Dokumenti