Kje vidim zalogo trgovskih ali gostinskih artiklov

Pregled zaloge gostinskih ali trgovskih artiklov je prek osnovnega okna. Kliknemo na 'Pregledi' (Slika 1).


Slika 1

Razširimo rubriko Trgovina ali Gostinstvo in na seznamu poiščemo izpis 'Zaloga trgovskih artiklov' ali 'Zaloga gostinskih artiklov' (Slika 2)


Slika 2

Glede na izbrani izpis, se v spodnjem levem delu obrazca, odprejo filtri, katere lahko nastavljamo na izbranem izpisu (Slika 3). Pri izpisu zaloge lahko nastavljamo:

  • Datum/ura: datum in ura za katerega želimo izpisati zalogo
  • Skladišče: izberemo skladišče za katerega želimo pregledati zalogo
  • Zaloga: izberemo lahko med več opcijami npr. da se izpišejo samo artikli s pozitivno ali samo artikli z negativno zalogo
  • Konsignacija: v večini primerov nastavimo samo izpis lastne zaloge. Če pa imamo artikle na konsignacijo lahko izpišemo le zalogo artiklo, ki imajo v šifrantu označeno, da so konsignacijski
  • Aktivni/neaktivni: ker lahko artikle označimo kot 'Neaktivne' imamo pri izpisu zaloge možnost izpisati samo zalogo 'Neaktivnih artiklov' V vsakem primeru se tukaj v večini primeov izpisuje zaloga 'Aktivnih' artiklov. POZOR: kadar, damo artikel na neaktiven, obvezno predhodno zalogo artikla spravimo na 0. Neaktivni artikli, naj ne bi imeli zaloge <> 0
  • Dobavitelj: če imamo v šifrantu artiklov nastavljenega dobavitelja, potem lahko v tem primeru izberemo dobavitelja. Program nam bo izpisal le artikle, ki imajo v šifrantu nastavljenega izbranega dobavitelja. V večini primerov nastavimo parameter na 'Vsi dobavitelji'


Slika 3

Ko nastavimo vse parametre kliknemo na gumb 'Osveži'. V desnem oknu se bo izpisala zaloga. Dokument lahko natisnemo ali shranimo v PDF ali Word format oz. prek tabelaričnega pregleda, prenesemo ali shranimo v Excel preglednico. Navodila za delo s pregledi so objavljena na naslovu http://www.1klik.si/FAQ/Izvoz_podatkov_clanov_mail_naslov_GSM_246_169942203.html
Dokumenti