Možnost plačila letne karte na 12 obrokov prek funkcije Odložena plačila

Program eKlik omogoča sistem prodaje kart na 12 mesečnih obrokov. Tega lahko razširimo še na opcijo, da stranka takoj plača prvi ter 11 in 12 obrok. S tem povečamo verjetnost, da bo stranka poravnala vse svoje obveznosti. Na ta način se namreč zavarujemo, da stranke ne bi izkoriščale nižje cene za nakup mesečne karte, ter kasneje ne bi poravnale vseh 12 obrokov.

Vnos karte za obročno plačilo


Vsaka karta oz. termin, ki se prodaja na obroke, mora biti definirana z mesečno veljavnostjo 1 mesec. Veljavnost sicer lahko kombiniramo še z nastavitvijo omejitve obiskov in urno omejitvijo npr. dop. ali pop. Vrednost 'Začetek veljavnosti' je potrebno nastaviti na 'Velja od zadnje veljavne iste karte' (Slika 1).


Slika 1

Vnos obrokov prek sistema Odloženo plačilo


Stranka mora biti predhodno vpisana v šifrant strank. V recepciji poiščemo stranko in jo potrdimo. Odpre se prijavno/odjavno okno. Kliknemo na gumb 'Blagajna'. Na račun dodamo mesečno karto za katero se odloči stranka. Kliknemo na gumb 'Ostalo' (Slika 2) in nato na gumb 'Odložena plačila' (Slika 3).


Slika 2


Slika 3


V obrazcu za vnos 'Odloženega plačila' (Slika 4), nastavimo, kdaj v plačilo zapade prvi obrok. Lahko pustimo vrednost, ki je že vpisana. V polje 'Število ponovitev' vpišemo 12, kar pomeni 12 obrokov.


Slika 4

Vnos odloženih plačil potrdimo s klikom na gumb 'Kreiraj odložena plačila'. S tem je postopek kreiranja odloženih plačil končan. S klikom na gumb 'ESC Izhod' zapremo blagajno.


Plačilo obrokov


Ko zapremo blagajno, kliknemo na gumb 'Plačila/Neplačila' (Slika 5).


Slika 5


Odpre se obrazec za pregled plačil (Slika 6). 


Slika 6


Kliknemo na zavihek 'Odložena plačila' in nato na filter 'Neplačane bremenitve'. Prikažejo se vsi obroki, katere smo pravkar vnesli v sistem. Označimo prvi obrok, kateremu najprej zapade valuta in kliknemo na gumb 'Naredi račun za plačilo'. Odpre se okno za izbiro načina plačila. Izberemo način plačila s katerim bo stranka plačala obrok in s klikom na gumb 'F11 - Tiskaj' izstavimo račun.

Z opisanim postopkom smo v sistem vnesli 12 obrokov in izstavili račun za prvi obrok katerega stranka plača takoj. Ko bo v plačilo zapadel naslednji obrok, nas bo program na to opozoril ob prihodu stranke, tako da bo samodejno odprl obrazec 'Neplačane obveznosti'.

Če uporabljate sistem, da stranka plača prvi in zadnja dva obroka je postopek opisan v nadaljevanju.


OPOMBA: če uporabljate sistem po katerem stranka prvič plača prvi in zadnja dva obroka, potem postopek ponovimo še na zadnjih dveh vrsticah (Slika 6). To pomeni, da izstavimo še račun za predzadnji in zadnji obrok na seznamu oz. za obroka, ki zadnja zapadeta v plačilo. S tem nam stranka že v začetku plača obroka za zadnji dve karti.Dokumenti