Naknadno knjiženje računov, ki niso bili uspešno knjiženi prek direktne bremenitve (trajnika)

OPOMBA: modul direktne bremenitve je plačljiv (ni del osnovne verzije eKlik).

Članek opisuje situacijo, ko moramo urediti trajnike (Odložena plačila), ki niso bila knjižena prek trajnika. Razlog je največkrat v tem, da stranka nima sredstev na računu, zato banka na vaš TRR ni nakazala sredstev.

Pregled direktnih bremenitev (Odloženih plačil).

Odpremo recepcijo in poiščemo stranko (gumb 'Išči stranko'), za katero želimo pregledati direktne bremenitve (Odložena plačila). Odpre se prijavno/odjavno okno stranke. Na desni strani kliknemo na gumb 'Plačila/Neplačila' (slika 1).


Slika 1

Odpre se obrazec 'Plačila/Neplačila' (slika 2). Kliknemo na zavihek 'Odložena plačila'. Če ima stranka zapadla 'Odložena plačila', se bodo že izpisala. Če želimo pregledati vsa vpisana Odložena plačila, moramo klikniti na opcijo 'Neplačane bremenitve'. Prikažejo se vsa vpisana Odložena plačila, ki so prvotno sortirana od tiste, ki bo prva zapadla naprej.


Slika 2

Sedaj imamo 3 opcije.

  • Gumb 'Naredi plačilo': iz Odloženega plačila lahko naredimo račun, ki bo plačan z gotovino, kartico, vrednostnim bonom, itd. in bo račun takoj potrjen s FURS strežnikom. Ko kliknemo na gumb 'Naredi plačilo' se odpre okno za izbiro načina plačila. Izberemo način plačila in izstavimo račun.
  • Gumb 'Naredi račun brez plačila': če se s stranko dogovorite, da bo račun plačala prek spletne banke (nakazilo na TRR), potem izberete opcijo 'Naredi račun brez plačila'. V tem primeru bo program izdelal račun A4, ki še nima načina plačila. Tak račun moramo potem zapreti, ko je nakazilo vidno na vašem TRR računu. POZOR: če naredimo račun prek gumba 'Naredi račun brez plačila', potem mora biti račun plačan prek TTR-ja. Naknadno plačilo takega računa s kartico ali gotovino ni možno!
  • Gumb 'Briši': označimo Odloženo plačilo, ki ga želimo izbrisati in kliknemo na gumb 'Briši'. Pred brisanjem nas program vpraša ali smo prepričani, da želimo dokončno izbrisati odloženo plačilo.

OPOMBA: v primeru uporabe modula Direktne bremenitve, v programu vnaprej pripravimo Odložena plačila, ki jih potem mesečno pošiljamo na banko prek XML datoteke, ki jo za vas pripravi program eKlik. Tukaj ne gre za račune, ker smo le pripravili podatke, prek katerih program ve, za katero stranko moramo ob določenem času, banki javiti, da jim mora narediti odtegljaj z njihovega računa.Prek Obrazca Plačila/Neplačila imamo dostop tudi do računov (zavihek 'Odprti računi'), ki imajo nastavljeno Obročno plačilo in do Dobavnic (zavihek 'Odprte dobavnice').

Zavihek 'Odprti računi'

Če smo ob izstavitvi računa označili, da bo račun plačan Obročno, potem je bil račun že davčno potrjen ni pa še bil v celoti plačan. To pomeni, da se znesek prejetih plačil ne ujema z zneskom računa. V tem primeru bo program samodejno odprl obrazec 'Plačila/Neplačila', ko bo obročno plačilo zapadlo v plačilo (slika 3).


Slika 3

Pod zavihkom 'Odprti računi' bodo prikazani računi, ki niso v celoti plačani oz. imajo nastavljeno, da bodo plačani obročno. V spodnjem desnem delu obrazca (Način plačila) vidimo, kako je bil račun že plačan in če ima nastavljeno obročno plačilo, tudi zapadlost in št. obrokov. Če želimo narediti plačilo obroka, v spodnjem desnem delu okna označimo obrok, ki prvi zapade v plačilo in nato v levem zgornjem kotu kliknemo na gumb 'Plačaj/Natisni blagajniški prejemek'. Odprlo se bo okbo za izbiro načina plačila. Označimo plačilno sredstvo in zaključimo račun s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'. Natisnjen bo blagajniški prejemek in ne račun, ker račun smo rekli, da je že bil izstavljen.

OPOMBA: če uporabljate obročna plačila je potrebno predhodno nastaviti POS izpis blag. prejemka!

Zavihek 'Odprte dobavnice'


Slika 4

Če imamo s stranko dogovor in smo v šifrantu strank omogočili prodajo na dobavnico, potem se izdane Dobavnice prikažejo pod zavihkom 'Odprte dobavnice'. Ker je potrebno iz izstavljenih dobavnic, narediti račun, lahko to stori tudi receptor na recepciji (da naredi zbirni račun iz dobavnic). V prijavno/odjavnem oknu odpremo 'Plačila/Neplačila' in klikne na zavihek 'Odprte dobavnice' (slika 4). Prikazale se bodo vse dobavnice, ki še nimajo računa. Če želimo narediti račun le iz nekaterih dobavnic, naredimo v tabeli na levi strani kljukico le pri dobavnicah iz katerih želimo narediti račun. Načeloma označimo vse dobavnice v seznamu. Sedaj kliknemo na gumb 'Kreiraj račun iz označenih dobavnic'. Odprlo se bo okno za izbiro načina plačila. Izberemo način plačila in zaključimo račun s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'.

OPOMBA: če ima stranka odprte dobavnice, bo program ob prijavi stranke na recepciji, samodejno odprl obrazec 'Plačila/Neplačila' na zavihku 'Odprte dobavnice', ter receptorja na ta način opozoril, da ima stranka odprte dobavnice iz katerih še ni bil narejen račun.Dokumenti