Novosti v programu eKlik verzija 3.0.0.12

V mesecu Novembru 2018 je bila objavljena nova verzija programa eKlik V 3.0.0.12

Novosti in spremembe:

 • z optimizacijami smo pohitrili delovanje programa
 • možnost komunikacije med zaposlenimi z modulom Obvestila. Zaposleni lahko vpišejo poljubno sporočilo in iz seznama zaposlenih izberejo kdo vse mora obvestilo prebrati. Ob prvi prijavi v program se bo naslovniku prikazalo sporočilo, pošiljatelj pa lahko preveri kdo in kdaj je obvestilo prebral. Vnašanje obvestil je prek osnovnega okna, prek menija 'Zaposleni' -> 'Sporočila med zaposlenimi'
 • V POS blagajni je bil preimenovan gumb 'F11 Tiskaj račun' v 'F11 Zaključi'
 • V POS blagajni je izpisano ali so vsi računi bili uspešno davčno potrjeni (fiskalizirani) oz. koliko je neuspešno potrjenih računov
 • Program po novem bolj "vsiljivo" opozarja na število davčno nepotrjenih (fiskaliziranih) računov in v kolikor obstaja račun, ki ni bil potrjen že več kot 10 dni program ONEMOGOČI blagajno oz. nadaljnje izstavljanje računov
 • Program preverja pravilnost vpisane davčne številke, tako pri podjetjih kot zaposlenih in onemogoči vnos v kolikor davčna številka ni ustrezno (pravilno) vpisana
 • Gostinska blagajna po novem omogoča: prenos med mizami, prenos med zaposlenimi (v primeru, da je v nastavitvah vključena opcija, da lahko vsak zaposleni dela samo na svojih mizah), združevanje miz, delni račun. Vse te funkcije so dostopne prek gumba 'Opravila'
 • V Opravila je bil dodan gumb za prijavo in odjavo zaposlenega na/z delavnega mesta
 • Možnost dodajanje miz z dinamičnim imenom. Ko izberemo 'Poljubno' mesto strežbe nam program omogoči vnos imena mize. Ko na poljubnem mestu streže izdamo račun se ta ponovno preimenuje v 'Poljubno mesto strežbe'
 • V modul 'Direktne bremenitve' smo v obrazec za dodajanje/urejanje pogodb, dodali izpis poslovne enote
 • Modul direktne bremenitve po novem ne omogoča ponovno aktivacijo pogodb, katere so bile označene kot 'Prekinjene'
 • Pri urejanju seznama oseb na prenosni karti, smo dodali možnost, da osebi dodelimo status 'Neaktiven'. V tem primeru lahko kadarkoli osebo na seznamu ponovno aktiviramo. Tako ni potrebo oseb brisati in ponovno dodajati na seznam
 • V POS blagajno smo dodali osveževanje vsebine blagajne s čimer smo onemogočili možnost napake, ko je bil na istem računalniku program odprt več kot enkrat
 • Pri popravljanju termina karte na poljubni stranki, smo omogočili ponovno aktivacijo termina, če je ta postal neaktiven v primeru, da je stranka izkoristila vse možne obiske
 • Dodali smo povsem nov (PLAČJIV) modul 'Ceniki'. Ta modul omogoča vnos poljubnega števila cenikov (Happy hour, Črni petek, Valentinovo, Klub popustov,...). Nastavljamo lahko poljubna datumska obdobja v katerem cenik velja, omejitev pa lahko nastavljamo tudi za poljuben dan v tednu. S pomočjo modula 'Ceniki', pa lahko vnesemo tudi cenik s katerim nastavimo v katerem časovnem obdobju je prepovedana prodaja določenih artiklov


Sprememb je še več, seznam pa bomo dopolnili v naslednjih dneh.

Do posodobitev programske opreme ste upravičeni v kolikor imate poravnane vse obveznosti do podjetja 1 Klik d.o.o.Dokumenti