Novosti v programu eKlik verzija 3.0.0.17

V Februarju 2019 je bila objavljena nova verzija programa eKlik V 3.0.0.17

Novosti in spremembe:
 • Dodana funkcionalnost za finančni artikel. Finančnemu artiklu vsakokrat ob prodaji na blagajni sami vnesemo znesek. Količina (KOS) bo vedno 1 spreminja se znesek postavke.
 • Izpisom je dodan parameter 'Uporabniku prilagojen izpis' s čimer bo onemogočeno avtomatsko posodabljanje takšnega izpisa.
 • Ob prodaji karte neznanemu plačniku, bo program opozoril, da ni priporočljivo prodajati kart neznanemu plačniku, ker v tem primeru program ne more beležiti veljavnosti.
 • Dodana blokada pri manipuliranju s trajniki, ko je trajnik enkrat poslan na banko prek XML datoteke. V pretekolisti je prihajalo do napak, ko je stranka na recepciji plačala obrok trajnika, ki je že bil poslan na banko, kar pomeni, da je bil isti obrok plačan 2x
 • V nastavitve je dodana nastavitev ali ob zaključku dneva program ponudi avtomatsko odjavo vseh prijavljenih strank
 • Ko je bil v POS blagajni vključen prikaz zaloge, ni delovalo iskanje po vseh poljih
 • Prevzem blaga ima sedaj datum prevzema in datum dokumenta. Datum prevzema definira na kateri dan naj se zabeleži zaloga, datum dokumenta pa definira v katero leto se prevzem številči. Datum dokumenta je načeloma dan ko prevzem vpišemo v program, datum prevzema pa dan ko smo dejansko dali material na prodajne police. V idealnih razmerah naj bi oba dogodka bila na isti dan.
 • V primeru, da je v nastavitvah vključena opcija, da sami številčimo vrednostne bone, program opozori če je določena številka že bila uporabljena in ne dovoli uporabiti številke, ki je že bila uporabljena na nekem drugem vrednostnem bonu
 • V recepciji je urejeno prijavljanje blagajnika, ko smo odpirali blagajno na neznanega plačnika. Program v nekaterih primerih ni zahteval prijave zaposlenega pred odpiranjem blagajne
 • Dodano je preverjanje IBAN številke ob shranjevanju podatkov stranke ali podjetja. V primeru, da je vpisani IBAN napačen (na podlagi kontrolne številke), program na to samodejno opozori.
 • Pri grafičnem urejanju miz, se samodejno pokaže drsnik, če urejamo mize na računalniku, ki ima manjšo ločljivost zaslona kot računalnik, na katerem smo prvotno delali postavitev miz. Na ta način lahko prestavimo (preuredimo mize), ki so "izginile" iz vidnega polja.
 • Program opozori, ko delamo vstop na prenosni karti, na kateri ni vpisana niti ena oseba in ne dovoli nadaljevati.
 • Ločena je predloga za izpis blagajniškega prejemka v prijavno odjavnem oknu (ko stranka plača obrok računa) od izpisa prejemka v blagajniškem dnevniku. Prvi se običajno tiska na POS tiskalnik, drugi pa na A4 tiskalnik
 • Pri izbiri mesta strežbe, program po novem samodejno odpre 'Vsa mesta strežbe', če ni odprto nobeno mesto strežbe.


Dokumenti