Odpis blaga - kalo v gostinstvu. Dovoljene količine od katerih se ne obračuna DDV

Ob običajnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v gostinstvu šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah:


A) Živilski izdelki:
  • sadje in zelenjava: 5,00%
  • meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter izdelki rastlinskega izvora, ki imajo podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki: 2,00%       
  • ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in zmrznjeni), razen embaliranih: 3,00%
  • pekovski in slaščičarski izdelki: 4,00%
  • ostali embalirani živilski izdelki: 0,50%

B) Embalaža (vračljiva):
  • steklena: 0,50%
  • ostala: 0,25%

C) Drugi izdelki široke porabe:
  • lomljivi izdelki (izdelki iz stekla: kozarci, steklenice, vrči, lučke ipd.): 2,50%
  • plastični, keramični ali porcelanski izdelki za gostinstvo: 1,00%
  • ostali drobni inventar (pribor, kuhinjski in strežni inventar): 0,50%

Vir: Uradni list Slovenije
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87562
Dokumenti