Plačilo odloženega plačila ali direktne bremenitve na recepciji

Če želi stranka predčasno plačati odloženo plačilo ali trajnik, lahko račun izstavimo prek profila člana. Odpremo prijavno/odjavno okno člana. Na desni strani izberemo gumb Plačila/Neplačila.Odpre se okno v katerem lahko pregledujemo:

  • Neplačane račune: stranka ima lahko že zaključen račun (ima številko in datum dokumenta oz. datum storitve) ni pa še v celoti plačan (plačilo na obroke).
  • Zapadla in nezapadla Odložena plačila in trajnike: to so pripravljeni računi, ki pa še nimajo številke računa. Ti računi (dokumenti) imajo definiran Datum valute. Ko tak dokuemnt zapade v plačilo, nas program na to opozori ob obisku člana. Lahko pa s klikom na 'Neplačane bremenitve' prikličemo prikaz vseh dokuemntov, ki čakajo na plačilo ob nastavljeni valuti. Dokument lahko član plača direktno na recepciji z gotovino ali kartico s klikom na gumb 'Naredi plačilo'. Druga opciaja pa je 'Naredi račun brez plačila. V tem primeru program izdela račun za plačilo prek transakcijskega računa. Izpis tega računa je na A4 in ne na POS tiskalnik!Dokumenti