Ponovni izpis računa, sprememba plačila ali stornacija računa

Ponovni izpis računa, sprememba plačila ali stornacija računa se ureja prek pregleda dokumentov. Odpremo blagajno in se prijavimo s svojo prijavno kodo (prijava zaposlenega). V blagajni kliknemo na gumb 'Ostalo' v spodnjem levem delu blagajne tik poleg gumba 'F11 Tiskaj račun'. V oknu 'Opravila' kliknemo na gumb 'Pregled dokumentov'. Odpre se okno z izdanimi računi za tekoči dan. 
V kolikor ima zaposleni ustrezne pravice, lahko nastavi daljše datumsko obdobje oz. izbere datum za preteklo obdobje. Ko nastavimo datum kliknemo na gumb 'Osveži'.

Označimo (izberemo) račun, ki ga želimo ponovno izpisati, stornirati ali spremeniti način plačila. Sedaj na vrhu izberemo ustrezen gumb. 

Stornacija računa (dokumenta)

Kliknemo na gumb 'Storno'. Program nas bo vprašal ali smo prepričani in stornacijo potrdimo s klikom na gumb 'Da'.


Ponovni izpis računa

Kliknemo na gumb 'Ponovni izpis'. Program bo natisnil kopijo računa (dokumenta)


Sprememba načina plačila

Kliknemo na gumb 'Sprememba plačila'. Odprlo se bo okno z načini plačila. Če je bil račun plačan z gotovino, potem kliknemo na vrstico 'Kreditna kartica' oz. drug način plačila in spremembo potrdimo s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'. Program bo natisnil Re-print računa, na katerem bo vidna tudi sprememba načina plačila.
Dokumenti