Prenos med skladišči

Prenos med skladišči pomeni, da delamo interni prenos med lastnimi skladišči, npr. če imamo na poslovni enoti več skladišč ali pa v primeru, ko imamo več poslovnih enot in delamo prenos med poslovnimi enotami.

V osnovnem oknu izberemo 'Prenos med skladišči' (Slika 1). 


Slika 1


Odpre se obrazec, kjer vidimo vse prenose opravljene v tekočem letu. V levem kotu zgoraj, kliknemo na gumb 'Dodaj prenos' in izberemo opcijo 'Prenos zaloge' (Slika 2).


Slika 2

Odpre se obrazec v katerem izberemo iz katerega skladišča delamo prenos. Na izbiro so le skladišča poslovne enote iz katere trenutno delamo prenos (Slika 3).


Slika 3

Po izbiri skladišča, se odpre obrazec za vnos prenosa (Slika 4).


Slika 4

Najprej kliknemo v polje 'Prenos na', da izberemo na katero poslovno enoto želimo prenesti artikle in na katero skladišče. Tudi poslovna enota na katero delamo prenos ima lahko več skladišč.

Sedaj na dokument dodamo artikle, katere želimo prenesti in količino. Če na dokument dodamo napačen artikel, vrstice brišemo tako, da z desnim klikom miške, kliknemo na vrstico. Odpre se meni v katerem izberemo opcijo 'Briši'. Dokument lahko vmes shranim in nadaljujemo kasneje. V tem primeru se zaloga še ne bo prenesla. Zaloga se prenese ko dokument potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi dok.'.


POZOR: če delamo prenos nabavnega artikla, moramo v polje KOL. vpisati količino v merskih enotah in ne v kosih. Če npr. delamo prenos kave, ki je v večini primerov definirana kot nabavni artikel, moramo vpisati koliko kilogramov prenašamo na drugo skladišče in ne koliko "vreč" (kosov) kave! Zaloga nabavnih artiklov se vedno vodi v merskih enotah in ne v kosih!

Dokumenti