Prodaja fizični osebi na dobavnico

Program eKlik v verziji 2.2.1.13 omogoča tudi prodajo storitev in blaga fizičnim osebam. Če želimo blago in storitve izdajati preko dobavnice moramo najprej v šifrantu strank, dotični stranki (osebi) omogočiti prodajo na Dobavnico. Seveda izdaja blaga ali storitev na Dobavnico neznanemu plačniku ni mogoča.

Kako omogočimo prodajo na dobavnico

Odpremo šifrant strank in poiščemo osebo, kateri želimo omogočiti izdajo blaga/storitev na Dobavnico. Kliknemo na gumb popravi in pri opciji 'Prodaja na dobavnico' naredimo kljukico (Slika 1).


Slika 1

Spremembo shranimo s klikom na gumb 'Shrani'.

Izdaja blaga/storitev na dobavnico

Odpremo recepcijo in kliknemo na gumb 'Išči stranko'. Poiščemo stranko, kateri smo predhodno omogočili prodajo na Dobavnico. Ko odpremo Prijavno/Odjavno okno, na desni strani kliknemo na gumb 'Blagajna'. Vpišemo svojo prijavno kodo (kodo zaposlenega). V blagajni izberemo artikle ali storitve, katere želimo izdati na dobavnico in kliknemo na gumb 'F11 Tiskaj'.

Odpre se okno za izbiro načina plačila. V primeru, da smo stranki omogočili izdajo blaga/storitev, bo v oknu tudi gumb 'Tiskaj dobavnico' (Slika 2).


Slika 2

Program bo ob tem izpisal dokument Dobavnica na POS ali A4 račun, odvisno od nastavitve. V večini primerov nastavimo izpis 2 kopij, tako da eno podpiše stranka in jo pusti kot dokazilo, drugo kopijo pa izročimo stranki.

Kako iz dobavnice/dobavnic izdelamo račun (Zbirni račun).

V Prijavno/Odjavnem oknu, na desni strani kliknemo na gumb 'Plačila/Neplačila'. Odpre se okno s povzetkom o Odloženih plačilih, Neplačanih računih in Dobavnicah. V zgornjem delu kliknemo na zavihek 'Dobavnice'. Če ima stranka neplačane Dobavnice, se te prikažejo v tabeli (Slika 3). Na levi strani tabele, lahko pri Dobavnicah iz katerih želimo izdelati račun, naredimo kljukice. Nato kliknemo na gumb 'Kreiraj račun iz označenih dobavnic'. Nato se odpre okno za izbiro načina plačila. Izberemo gotovino ali drug način plačila in izstavimo račun s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'.


Slika 3


OPOMBA: zaradi zapletov pri kasnejšem plačilu Dobavnic, predlagamo, da te opcije svojim strankam ne omogočite. Priporočamo uporabo funkcije 'Dobroimetje'. V tem primer stranka najprej na svoj profil naloži poljuben znesek in posamične nakupe blaga/storitev plačuje iz sredstev na Dobroimetju.

Opis funkcije dobroimetje je na naslovu Sistem vodenja dobroimetijDokumenti