Prodaja prek odloženega plačila


V fitnes centrih se pri prodaji kart pogosto srečujemo s težavo, ko stranki poteče karta in v trenutku obiska nima dovolj gotovine, da bi kupil naslednjo karto. Da ne bi prihajalo to oškodovanja ene ali druge strani, lahko nakup karte naredimo tudi s pomočjo odloženega plačila. To pomeni, da stranki pripravimo račun in mu s tem že aktiviramo karto, program pa poskrbi, da nas ob naslednjem obisku opozori, da mora član (stranka) plačati odloženo plačilo.

Odpremo prijavno/odjavno okno člana, ki želi obiskati center in nima veljavne karte (Slika 1). Na desni strani kliknemo na gumb 'Blagajna' (Slika 1).


Slika 1


Na blagajno, damo karto katero želi stranka koristiti. Namesto, da izstavimo račun z gumbom 'F11 Tiskaj račun', kliknemo na gumb 'Ostalo' (Slika 2).


Slika 2


Odpre se okno 'Opravila' (Slika 3). V oknu 'Opravila', kliknemo na gumb 'Odložena plačila' (Slika 3).


Slika 3


Odpre se okno 'Odložena plačila' (Slika 4) v katerem lahko nastavimo datum valute oz. datum ko naj nas program opozori, da mora stranka plačati pripravljen račun. Datum je avtomatsko že zamaknjen za en dan naprej, lahko pa ga poljubno spremenimo.


Slika 4

Polje 'Število ponovitev' pustimo na 1. Postopek zaključimo s klikom na gumb 'Kreiraj odložena plačila'. Blagajno zapremo s klikom na gumb 'Izhod' ali s tipko 'ESC'.


Ko bo stranka obiskala center na dan ko odloženo plačilo zapade v plačilo, nas bo program na to opozoril. Ko bomo želeli članu zabeležiti obisk prek prijavno/odjavnega okna, se bo samodejno odprlo okno 'Plačila/neplačila' na zavihku 'Odložena plačila' (Slika 5).


Slika 5

Če želimo iz odloženega plačila narediti račun, v levem zgornjem delu kliknemo na gumb 'Naredi račun za plačilo' (Slika 6).


Slika 6

Odpre se okno za izbiro načina plačila (Slika 6). Izberemo način plačila in postopek zaključimo s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'.

Če želi stranka predčasno poravnati odloženo plačilo, sledite navodilom opisanim na naslovu http://www.1klik.si/FAQ/Placilo_odlozenega_placila_ali_direktne_bremenitve_na_recepciji_202_910702011.html

Dokumenti