Razširjena funkcionalnost Hitrega vpisa

Z verzijo programa 3.0.0.11 smo uvedli možnost nastavljanja, katere podatke se vpiše pri Hitrem vpisu stranke.

V osnovnem oknu programa eKlik v zgornjem meniju izberemo opcijo 'Nastavitve' -> Nastavitve licence (Slika 1)


Slika 1

V obrazcu 'Nastavitve za posamezno licenco' izberemo zavihek 'Hitri vpis' (Slika 2).


Slika 2

Vklopimo lahko naslednje vrednosti:

  • Vnos začasne številke: nastavitev je vezana na funkcijo izdaje začasne kartice ob vpisu člana. Če personalizacijo kartic izvaja zunanji izvajalec, pomeni, da ob vpisu stranke/člana nimamo kartice na kateri bi že bila vpisana ime in priimek stranke/člana. Če želimo stranki/članu vseeno omogočiti obiskovanje centra s člansko kartico, lahko izdamo začasno kartico. Kasneje, ko prejmemo izdelane (personalizirane) kartice, članom poberemo začasne kartice in jim izdamo kartice na katerih so vpisani podatki stranke/člana
  • Vnos emaila: vnesemo elektronski naslov stranke/člana
  • Vnos mobilne št.: vnesemo mobilno številko stranke/člana
  • Vnos rojstnega dneva: vnesemo rojstni datum stranke/člana
  • Izbira plačnika: iz seznama podjetij/strank izberemo kdo bo plačnik računov. Nastavitev je vezana tudi na modul Ceniki. Npr. za določeno podjetje izdelamo cenik storitev/artiklov, katerega lahko nato vežemo na stranke. Če ima stranka/član v šifrantu določenega plačnika, bo program v blagajni samodejno dodeljeval popust, katerega smo nastavili za določeno podjetje
  • Izbira državljanstva: v primeru, da želimo tujim državljanom na info zaslonih izpisovati obvestila v njihovem lastnem jeziku lahko ob vpisu stranke/člana nastavimo državljanstvo stranke.


POZOR: nastavitev katere podatke jemljemo ob jitrem vpisu stranke je vezana na posamezen računalnik. To pomeni, da v kolikor se uporablja mrežne verzije programa, je potrebno nastavitev narediti za vsak računalnik (licenco) posebej
Dokumenti