Šifrant prostorov - avtomatska odjava strank v prijavno odjavnem oknu

V glavnem oknu programa eKlik, v levem zgornjem kotu v meniju izberemo 'Šifranti' -> Prostori.Odpre se seznam vseh prostorov. Če želimo, da program stranke vpisane v recepciji, samodejno odjavi po xx minutah po prijavi, se postavimo na prostor na katerem želimo narediti nastavitev. Na desni strani v polje 'Avtomatska odjava' vpišemo, koliko minut po prijavi, naj program samodejno odjavi prijavljene člane.

 


Dokumenti