Sistem vodenja Vrednostnih bonov

Program eKlik omogoča vodenje vplačil in porabo Vrednostnih bonov. Omogoča tudi sukcesivno porabo vrednostnega bona, tako da stranka ni "prisiljena" celotne vrednosti porabiti naenkrat. V ta namen nudimo tudi posebne vnaprej oštevilčene PVC kartice, ki so lahko lepo darilo. Na vrednostni bon lahko naložimo poljubno vrednost.

Opomba: program omogoča tudi vplačilo Dobroimetje. Razlika je v tem, da je nakup Dobroimetja namenjan članom. Ti lahko na svoj "profil" naložijo neko vrednost in jo porabljajo za nakup storitev ali blaga. 

Primer: Janez Novak je član centra 'Fitko'. Ker po vadbi pogosto spije shake se odloči, da bo na svoj profil "naložil" 20,00 EUR. Na ta način ne bo potreboval vsakič plačevati z gotovino ali kartico. Ob izdaji računa, bo receptor med njegovimi načini plačila videl postavko 'Dobroimetje' in znesek dobroimetja.


Vnos vrednostnega bona v šifrant

V osnovnem oknu programa eKlik, odpremo šifrant Storitev. 

V desnem delu izberemo gumb 'Dodaj' in iz seznama izberemo opcijo 'Vrednostni bon'. Pod polje 'Šifra' lahko vnesemo poljubno šifro npr. 'VB' v polje 'Naziv' pa vpišemo 'Vrednostni bon'. Ker pri prodaji vrednostnega bona ne gre za plačilo blaga ali storitve ampak gre za menjavo plačilnega sredstva, Vrednostni bon ni obdavčen, zato davčno stopnjo nastavimo na 0%. Ceno z DDV vpišemo 1,00 EUR

Shranimo vnos in zapremo šifrant Storitev.


Nakup Vrednostnega bona

Nakup Vrednostnega bona lahko naredimo na znano stranko (člana) ali na 'Neznanega plačnika' (članska št. 0 v recepciji).
Ko odpremo blagajno v seznamu Storitev, poiščemo postavko 'Vrednostni bon' in jo z miško ali tipko ENTER dodamo na račun. Samodejno se bo odprlo okno, kurzor pa bo že postavljen v polju za vnos zneska. Vpišemo Znesek, na vrednostni bon pa lahko damo še popust, spremenimo veljavnost bona in vpišemo poljubno opombo. Če vpišemo popust, bo program stranki "naložil" polni Znesek, za plačilo pa bo Znesek - Popust.V kolikor se ob vnosu zmotimo in smo postavko 'Vrednostni bon' že dali na račun, potem lahko okno za spremembo zneska, prikličemo s klikom na gumb 'F4 Popravi'.

V primeru, da uporabljate vnaprej oštevilčene vrednostne bone (sistem lastnega številčenja vrednostnih bonov), je potrebno v polje 'Št. bona:' prebrati oz. vpisati št. vrednostnega bona.

V primeru, da uporabljate avtomatski sistem številčenja vrednostnih bonov, je polje za vnos št. vrednostnega bona onemogočeno. V tem primeru bo program številke bonov generiral samodejno ob zaključku računa. Številke vrednostnih bonov bo izpisal na POS ali A4 tiskalnik. Odvisno od nastavitev v programu eKlik.

Račun zaključimo (izdamo) s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'.

Glede na nastavitve v programu, se lahko vrednostni bon natisne avtomatsko ob izdaji računa oz. se ob izdaji račun prikaže okno s prikazom Vrednostnega bona oz. več vrednostnih bonov (glej sliko spodaj). Prek okna s povzetkom Vrednostnih bonov, lahko sami natisnemo vrednostni bon.
Unovčenje Vrednostnega bona


Če želi stranka storitev ali artikel plačati z vrednostnim bonom, vas mora na to opozoriti pred izdajo računa!
Naknadno plačilo že izdanega računa z Vrednostnim bonom ni mogoče. V slednjem primeru je potrebno račun stornirati in ponovno izstaviti.

Pri plačilu računa z Vrednostnim bonom, je postopek izdaje računa vse do izbire načina plačila, popolnoma enak, kot da bi stranka plačala s kartico ali gotovino. Odpremo blagajno in na račun dodamo storitev ali artikel. Izberemo gumb 'F11 Tiskaj račun'.

Sedaj je potrebno iz seznama načinov plačila najprej izbrati opcijo 'Vrednostni bon'. Dvakrat kliknemo na vrstico 'Vrednostni bon'. Avtomatsko se bo odprlo okno za vpis št. vrednostnega bona. Št. lahko vpišete ročno ali prek ustreznega čitalca (odvisno ali uporabljate vrednostne PVC kartice, kartončke, RFiD čipirane kartice,...). Kliknete na gumb 'Potrdi'. Program bo v bazi preveril ali št. vrednostnega bona dejansko obstaja. Če bo na vpisani številki našel veljaven Vrednostni bon, bo na način plačila avtomatsko prenesel znesek. Če bo znesek računa manjši od zneska na neizkoriščenem delu vrednostnega bona bo iz Vrednostnega bona "počrpal" le del zneska in preostanek vrednosti pustil za naslednji nakup.Pregled Vrednostnih bonov

Odpremo Blagajno in spodej levo izberemo gumb 'Ostalo'. Izberemo gumb 'Vrednostni boni'.


Pravna razlaga: http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6046/Izdajanje_racunov_pri_spletni_prodaji_vrednostnih_bonov_po_ZDDV-1
Dokumenti