Sistem za vodenje vrednostnih bonov

V šifrant kart se vnese postavka VREDNOSTNI BON in DDV se nastavi na 0% ceno pa se da na 1 EUR.

Nižje pod ceno pri 'Vrsta karte' se označi opcija Vrednostni bon in zadevo shranimo. Sedaj bo v blagajni med kartami na voljo tudi postavka VREDNOSTNI BON kateri s tipko F4 spremenimo vrednost in ne količino. Tako da niste omejeni samo na 20,00 EUR ampak lahko vpišete poljubni znesek.   

Program za vas lahko vodi tudi zaporedne številke bonov. Ta funkcija se vključi v meniju Nastavitve->Opcije pod zavihkom Blagajna naredi kljukico pri opciji 'Vrednostni bon vpis številk' (desna zgornja stran okna). V tem primeru bo program ob prodaji vrednostnega bona od receptorja zahteval da vpiše številko vrednostnega bona. Na izpisu zbirnega poročila (za računovodstvo) bodo tako navedeni tudi prodani vrednostni boni.

Ko bo nekdo prišel vnovčit vrednostni bon, se na blagajni pri izbiri načina plačila izbere opcijo F8 - razdeli in vpišemo koliko stranka plača z vrednostnim bonom in koliko npr. z gotovino. Ob tiskanju računa bo program potem zahteval od receptorja še da vpiše št. vrednostnega bona, ki ga je stranka unovčila.

Na zbirnem poročilu bodo v tem primeru prikazani tudi vnovčeni vrednostni boni s številkami. Je pa tudi narejeno preverjanje, da iste št. vrednotnega bona ne morejo vnovčiti več kot enkrat za primere da bi jih kdo želel ponarejati.
Dokumenti