Stranka želi doplačati iz mesečne dop. karte na mesečno celodnevno. Kako naredim spremebo v programu?

Pri spremembi paketa (karte) iz npr. ‘MESEČNE DOP.’ karte na ‘MES. CELODNEVNO’ se postopke rešuje individualno po stranki. V teh primerih v šifrant storitev ali kart dodamo postavko ‘DOPLAČILO’, kateri nastavimo, da je finančni artikel. Če postavko definiramo kotfinančni artikel ji v blagajni z gumbom ‘F4 – SPREMENI’ namesto količine spreminjamo ceno.

Če postavke ‘DOPLAČILO’ še nimamo v šifrantu jo najprej vpišemo v šifrant Storitev ali pa v šifrant kart, odvisno od tega katere module uporabljate.

  • vpis v šifrant kart: v meniju zgoraj levo izberemo opcijo Šifrant->Karte->Vnos kart. Zgoraj levo kliknemo na gumb ‘+’. Vpišemo poljubno šifro, če je program ni že samodejno zgeneriral in se prestavimo v polje naziv. Vpišemo ‘DOPLAČILO’ in pod rubriko ‘Tip karte’ izberemo opcijo ‘Finančni artikel’. Vpis shranimo in zapremo šifrant kart
  • vpis v šifrant storitev: v meniju zgoraj levo izberemo opcijo Šifrant->Storitve->Storitve. Zgoraj levo kliknemo na gumb ‘+’. Vpišemo poljubno šifro, če je program ni že samodejno zgeneriral in se prestavimo v polje naziv. Vpišemo ‘DOPLAČILO’ in pod rubriko ‘Storitev’ izberemo opcijo ‘Finančni artikel’ (desno od polja Naziv). Vpis shranimo in zapremo šifrant storitev.

Ko preračunamo, koliko mora stranka doplačati za dražjo karto oz. glede na to za kakšno doplačilo se dogovorimo, gremo prek stranke na blagajno in na račun damo postavko ‘DOPLAČILO’. Z gumbom ‘F4 – SPREMENI’ odpremo okno v katero vpišemo koliko mora stranka doplačati. Okno zapremo s klikom na gumb ENTER ali z miško na gumb ‘Potrdi’. Račun zaključimo z gumbom ‘F11-Račun za fizične osebe’.

Sedaj ko smo sprovedli račun za doplačilo, moramo pri stranki urediti še spremembo paketa v pregledu plačanih kart. Odpremo šifrant strank Šifrant->Stranke->Stranke. Poiščemo stranko in na desni strani izberemo gumb ‘Pregledi’. Najprej se v zgornji tabeli postavimo na aktualno karto (na karto, ki je trenutno veljavna). Izberemo gumb ‘Popravi’ in v oknu, ki se odpre pri rubriki ‘Veljavnost’ v spustnem meniju izberemo opcijo ‘Neveljavna’. Izbor potrdimo s klikom na gumb ‘Potrdi’, ki hkrati tudi zapre okno. Sedaj ko smo karto “deaktivirali”, dodamo novo karto. Še vedno smo v pregledih. Nad zgornjo tabeli kliknemo na gumb ‘+ Dodaj’. Iz seznama izberemo karto (paket) katero je doplačala. Nastavimo datum ‘Karta velja od’ na datum ko je kupila prvotno karto, ki smo jo pred tem nastavili kot neaktivno. V polje ‘Opombe’ vpišemo razlog, zakaj smo karto dodali mimo blagajne npr. ‘Doplačilo iz Mesečne dop. na mesečno celodnevno’. S klikom na gumb ‘Potrdi’ potrdimo vnos in hkrati zapremo okno za vnos nove karte (paketa) in s tem zaključimo postopek.

Dokumenti