Vnos in urejanje kart

Karte vnašamo prek menija Storitve v osnovnem oknu programa eKlik (Slika 1).


Slika 1

Odpre se šifrant storitev, kjer so v spodnji tabeli prikazane že vpisane karte in storitve. Za vnos nove karte, v zgornjem levem kotu kliknemo na gumb 'Dodaj' in seznama izberemo opcijo 'Karta' (Slika 2). Če želimo popravljati podatke obstoječe karte, karto poiščemo v spodnji tabeli, jo označimo in kliknemo na gumb 'Popravi'.


Slika 2

Odpre se obrazec za vnos nove karte (slika 3).


Slika 3

Obvezna sta podatka 'Naziv' in pa cena. Ceno v večini primerov vpišemo v polje 'prodajna cena z DDV'.

Če gre za dodajanje karte je obvezen tudi vnos vsaj enega termina. Z vnosom termina, programu povemo, kako naj se karta obnaša, koliko obiskov lahko stranka koristi, kakšna je veljavnost karte (mesečna, dnevna, letna,...), katere dni velja ali od katere do katere ure,...

Za vnos novega termina moramo izbrati zavihek 'Karte' in klikniti na gumb 'Dodaj nov termin'. Odpre se okno za urejanje termina (Slika 4).
Slika 4

Ko dodajmo nov termin je obvezna izbira prostora, seveda pa je pomembno tudi, da pravilno nastavimo vse preostale nastavitve, da se bo karta obnaša kot želimo. 

Opis možnih nastavitev:

- Naziv: neobvezen podatek, vanj pa lahko vpišemo opis termina,
- Prostor: izbiramo iz spustnega seznama že vpisanih prostorov prek šifranta prostori,
- Skupina: neobvezen podatek,
- Ne zapiraj pogovornega okna možno dodaten vstop na karti: ko v prijavno/odjavnem oknu kliknemo na gumb VSTOP, program avtomatsko zabeleži en obisk in zapre prijavno/odjavno okno. Če na terminu vklopimo to opcijo, program po kliku na gumb VSTOP ne bo samodejno zaprl prijavno/odjavnega okna, ampak bo to ostalo odprto, da lahko naredimo več VSTOPOV naenkrat,
- Število obiskov/enot: če želimo termin omejiti na št. obiskov, moramo narediti kljukico in vpisati max. št. obiskov/enot,
Ročno koriščenje: ko v prijavno/odjavnem oknu kliknemo na gumb VSTOP, program avtomatsko odšteje en obisk/enoto in zapre prijavno/odjavno okno. Če vklopimo opcijo 'Ročno koriščenje' in v desnem spustnem seznamu izberemo enote, bo program ob kliku na gumb VSTOP, odprl okno za vnos št. obiskov/enot, ki naj jih odšteje. Kot primer naj navedemo uporabo pri karti za solarij. Ko stranka obišče solarij in je termin vezan na št. minut, potem moramo ob obisku solarija, stranki odšteti ustrezno št. minut. Z vklopom opcije 'Ročno koriščenje' lahko ob kliku na gumb VSTOP, vpišemo št. obiskov, minut, žetonov,.. ki jih želimo odšteti,
- Časovni pogoji: nastavimo koliko dni, mesecev, let,... velja termin. Po privzetem je nastavitev termina 1 mesec,
- Samo: če želimo omejiti št. vstopov v nekem časovnem obdobju, lahko to vpišemo v polje desno od polja za vnos obiskov. Če želimo termin omejiti na 2 vstopa tedensko, bomo v to polje vpisali vrednost 2 in v desnem spustnem seznamu izbrali opcijo 'tedensko',
- pri imenih dnevov, lahko obkljukamo katere dni velja termin. Po privzetem so izbrani vsi dnevi, če želite vnesti termin, ki velja samo ob vikendih, pa boste odstranili kljukice pri dnevih od ponedeljka do petka,
- Velja od dne: če gre za zelo specifično karto, ki velja samo v določenem datumskem obdobju, lahko prek te nastavitve, definiramo, da karta velja v točno določenem času. Npr. lahko vnesemo termin, ki velja le od 1. do 30. septembra ne glede na dan nakupa,
- Velja od ure: če želimo termin omejiti, da velja le v določenem času v dnevu, vpišemo uro OD - DO. Če termin velja cel dan, tega podatka ni potrebno vpisovati,

Opis razdelka Vadba/tečaji

- Termin je tečaj\vadba: v kombinaciji z modulom Vadbe/Tečaji (plačljiv modul) lahko termin povežemo z urnikom vodenih vadb. Ob kliku na gumb VSTOP v prijavno/odjavnem oknu, program preveri koledar Vadb/tečajev. Če na urniku ni vadbe, ki je prek tabele vadb povezana s terminom, program ne bo dovolil vstopa.
- Obvezna rezervacija: dodatno preverjanje. VSTOP do dovoljen le v primeru, da ima stranka predhodno rezervacijo.

Napredne nastavitve


V okvirčku 'Začetek veljavnosti' lahko izbiramo med več opcijami, kdaj naj karta prične veljati. Po privzetem je nastavljena opcija 'Velja od zadnje veljavne iste karte', kar pomeni, da v kolikor ima stranka še veljavno karto in želi novo isto karto kupiti pred potekom stare, se bo datum veljavnosti nove karte, samodejno prestavil na dan, ko bo potekla stara karta. Na ta način preprečimo, da bi stranka hkrati imela dve veljavni karti. Opis ostalih opcij:

- Karta začne veljati z nakupom: veljavnost karte prične z dnem nakupa
- Karta začne veljati X dn v mesecu: v okvirček vpišemo na kateri dan v mesecu prične veljati karta. Npr. če bi v okvirček vpisali 10, bi karta vedno pričela veljati 10 dan v mesecu nakupa
- Karta velja začeti s prvo uporabo: veljavnost karte se bo ponastavila na dan ko bom stranka prvič koristila obisk
- Velja od zadnje veljavne iste karta: če ima stranka že veljavno karto in bo pred potekom stare karte kupila novo ISTO karto, bo program novi karti samodejno nastavil datum OD na dan, ko bo potekla stara karta
- Velja od zadnje veljavne katerekoli karte: če ima stranka že veljavno karto in bo pred potekom stare karte kupila novo, ki ni nujno ista kot stara, bo program novi karti samodejno nastavil datum OD na dan, ko bo potekla stara karta
- Velja od zadnje veljavne iste karte (tudi potekle): če stranka kupi novo karto in ji je prejšnja karta potekla pred časom, bo program v kolikor gre za ponoven nakup iste karte, novi karti datum OD nastavil na dan, ko je potekla stara karta, tudi če je ta potekla že pred časom
- Velja od zadnje veljavne katerekoli karte (tudi potekle): če stranka kupi novo karto in ji je prejšnja karta potekla pred časom, bo program novi karti, ki ni nujno ista kot stara karta, datum OD nastavil na dan, ko je potekla stara karta, tudi če je ta potekla že pred časom,

Za opis naprednejših nastavitev pošljite vprašanje na pomoc@1kliks.siDokumenti