Vnos nove pogodbe za SEPA direktno bremenitev (trajnik)

Program eKlik v navezi z modulom 'Direktne bremenitve' (plačljiv modul) omogoča vodenje mesečnih pogodb za plačilo kart prek trajnika. Da modul ustrezno deluje, je potrebno vnesti karte, ki so definirane kot mesečne, ker program za vsak mesečni obrok, ustvari mesečno karto.

Vnos kart za plačilo prek trajnika

Za poimenovanje kart katere se bo plačevalo prek trajnika, priporočamo imena v obliki 'LETNA FIT. KARTA (Mesečno plačilo)' ali 'LETNA KARTA FIT. & VODENE VADBE (Mesečno plačilo)' ali pa 'LETNA FIT. KARTA (trajnik)', itd. Pomembno je, da je veljavnost karte vedno MESEČNA ter, da začetek veljavnosti karte nastavimo na 'Velja od zadnje veljavne iste karte' (Slika 1).


Slika 1

Vnos nove pogodbe

Odpremo šifrant strank (v nadaljevanju članov) in vpišemo oz. poiščemo člana, ki želi skleniti pogodbo. V tabeli se postavimo na člana (označimo vrstico). V zgornjem levem kotu kliknemo na gumb 'Popravi'. Plačnik pogodbe mora obvezno imeti vpisan celoten naslov s pravilno poštno številko, ter v polju 'Privzeti TR/IBAN' vpisano št. transakcijskega računa. Priporočamo, da vse številke vpisujete v formatu SI56 XXXX XXXX XXXX XXX 'BIC/SWIFT' številke pa ni potrebno vpisovati.

Sedaj izberemo zavihek 'Pogodbe' (Slika 2).


Slika 2

Pod zavihkom 'Pogodbe' so prikazane vse pogodbe člana. Pomembno je, da ima član v danem trenutku veljavno le eno pogodbo. Če član pogodbo prekine oz. jo je prekinil in kasneje ponovno sklene pogodbo, moramo vnesti novo pogodbo in ne popravljati stare!

Za vnos nove pogodbe pod zavihkom 'Pogodbe' kliknemo na gumb 'Dodaj'. Izberemo vrsto pogodbe, ki mora biti 'Direktne bremenitve', pod polje 'Številka pogodbe' lahko vpišemo interno št. pogodbe, v večini primerov pa le prepišemo unikatno št. pogodbe, ki jo določi program (glej sliko 2). Nastavimo še veljavnost pogodbe z vnosom datumov v polja 'Velja od' - 'do'. Polje 'Opomba' je poljubno. V polje 'Dan bremenitve' vpišemo na kateri dan v mesecu se izvede bremenitev transakcijskega računa.

POZOR: določite dan ali največ dva dneva v mesecu, ker v nasprotnem primeru, bo oddajanja knjižb in knjiženje plačanih trajnikov za vas postalo težko obvladljivo.

V polje 'Plačnik' vnesemo plačnika pogodbe vendar samo v primeru, da je plačnik pogodbe druga oseba kot pa koristnik storitev. V kolikor želimo vnesti plačnika pogodbe, moramo tega predhodno vpisati v šifrant članov in na profilu plačnika vpisati popoln naslov, ter vnesti veljaven transakcijski račun.

V kolikor želite uporabljati možnost avtomatskega podaljševanja pogodbe, je potrebno vpisati še 'Odpovedni rok', ter za koliko mesecev se podaljšuje pogodba.

Ko stranka prekine pogodbo, je potrebno vpisati datum prekinitve v polje 'Prekinitev pogodbe'. Vnos nove pogodbe zaključimo s klikom na gumb 'Shrani', pod zavihkom 'Pogodbe'.

Vnos obrokov

V recepciji odpremo Prijavno/odjavno okno stranke, ki je sklenila pogodbo za trajnik. Kliknemo na gumb 'Blagajna'. V blagajni poiščemo karto, ki je ustrezno nastavljena za plačilo prek trajnika (preberite opis na začetku tega članka) in dodamo karto na račun. S klikom na gumb 'F4 Spremeni' lahko odpremo okno v katerem nastavimo, kdaj naj prične veljati prva karta. Ta korak ni obvezen.

Sedaj kliknemo na gumb 'Ostalo' in nato na gumb 'Direktne bremenitve SEPA'. Odpre se nov obrazec (Slika 3).


Slika 3

Ker smo pogodbo že vneski v predhodnem koraku, v obrazcu izberemo opcijo 'Izberi obstoječo'. Iz spustnega seznama izberemo št. pogodbe, ki smo jo vnesli. Polja 'Datum pogodbe' ne spreminjamo. Preverimo polje 'Datum zapadlosti prvega obroka', da je nastavljen na ustrezen dan v mesecu. Polje 'Mesečno ponovitev' je po privzetem nastavljeno na 12. Če želimo vnesti vezavo za 24 mesečno pogodbo v to polje vpišemo 24 in program bo kreiral obroke za naslednjih 24 mesecev. Vnos obrokov potrdimo s klikom na gumb 'Kreiraj direktne bremenitve'.

OPOMBA: Vsi pregledi vezani na SEPA bremenitve so zbrani pod rubriko 'SEPA - direktne bremenitve' v Pregledih.


Dokumenti