Vnos ponudbe

V osnovnem oknu izberemo opcijo 'Ponudba' (Slika 1).


Slika 1

Odpre se nam okno v katerem vidimo vse ponudbe izstavljene v tekočem koledarskem letu. Za vnos nove ponudbe, v levem kotu zgoraj, kliknemo na gumb 'Dodaj' in Izberemo opcijo 'Ponudba' (Slika 2).


Slika 2

Odpre se nam obrazec za vnos nove ponudbe. Najprej se postavimo v polje 'Kupec'. Odpre se nam iskalnik po partnerjih. Poiščemo podjetje ali fizično osebo, na katero želimo, da se glasi ponudba (prejemnik ponudbe) (Slika 3).


Slika 3

Nastavimo lahko še datum veljavnosti ponudbe (Datum valute) in datum izstavitve ponudbe (Datum dok.). Ko nastavimo glavne parametre, se postavimo v desno okno (iskalnik po šifrantu storitev/artiklov) v katerem je celoten šifrant storitev in/ali artiklov (slika 4).


Slika 4

Poiščamo storitev in/ali artikel, ki ga želimo dodati na ponudbo in ga s klikom na tipko ENTER ali z dvoklikom miške, dodamo na ponudbo (v spodnjo tabelo). Vse kar je v spodnji tabeli, bo na ponudbi.

Ko na ponudbo dodamo vse postavke, lahko popravimo količino in/ali ceno postavk oz. postavke pobrišemo. Postavko pobrišemo tako, da nanjo kliknemo z desno tipko miške. Prikaže se izbirni meni. Izberemo opcijo 'Briši' (slika 5).


Slika 5

Če želimo k postavki dodati neko dodatno opombo (opis), na postavko kliknemo z desno tipko miške in iz menija izberemo opcijo 'Opis'. Odpre se novo okno, v katero lahko vpišemo tekst, ki se bo na dokumentu izpisal pod postavko.

Program omogoča tudi dodajanje opomb, ki se nanašajo na celoten dokument. Opombo lahko vpišemo v polji 'Tekst glava' in 'Tekst noge'. Omogočen pa je tudi vpis opombe za lastno evidenco, ki se ne izpiše na dokumentu. Tekst za lastno evidenco vpišemo v polje 'Opombe'.

Preden dokument potrdimo, lahko naredimo predogled s klikom na gumb 'Tiskaj'. Če kliknemo na desni rob gumba (del s črnim trikotnikom - puščico), lahko izbiramo med različnimi vrstami izpisa (če ima uporabnik nastavljenih več oblik dokumenta - plačljiva storitev). Dokument v tem trenutku še nima številke!


Slika 6

Ko smo dokument pregledali, zapremo predogled in dokument Potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi'. Sedaj bo dokument dobil številko. Ponovno kliknemo na gumb 'Tiskaj'. Odpre se predogled dokumenta, ki ima sedaj tudi številko. Dokument lahko natisnemo ali shranimo v PDF ali Word (slika 7).


Slika 7

Dokumenti