Vnos prevzema

V osnovnem oknu programa eKlik kliknemo na Prevzemnica (slika 1).


Slika 1

Odpre se obrazec v katerem so prikazani vsi že vpisani prevzemi.


Slika 2

Vnos novega prevzema

Za vnos novega prevzema v zgornjem levem kotu kliknemo na gumb 'Dodaj' in iz spustnega seznama izberemo opcijo 'Prevzem' (Slika 3).


Slika 3

Če imamo na poslovalnici nastavljenih več skladišč, nas bo program najprej pozval, da izberemo skladišče na katero bomo delali prevzem. Nato se odpre obrazec za vnos novega prevzema (slika 4).


Slika 4

Najprej se postavimo v polje 'Dobavitelj' in v seznamu, ki se odpre, izberemo dobavitelja. Če dobavitelj še ni vpisan, lahko prek iskalnega okna s klikom na gumb 'Dodaj podjetje' (v spodnjem delu iskalnega okna), odpremo obrazec za urejanje in dodajanje podjetij.

Ko nastavimo podjetje, lahko vpišemo številke in datume veznih dokumentov v polja 'Številka dobavnice' in 'Številka fakture' (ni obvezno, je pa priporočljivo).

Ko vpišemo vezne dokumente, se na desni strani postavimo v iskalno okno za iskanje po artiklih. Postavimo se v iskalno polje za iskanje po Nazivu ali polje za iskanje po šifri in poiščemo prvi artikel, ki ga želimo dodati na prevzem.


Slika 5

NAMIG: če želimo iskati znotraj besede po nazivu ali šifri, najprej vpišemo znak %. Npr. če želimo po polju Naziv, poiskati vse artikle, ki imajo v besedi 'čokolada', v iskalno polje Naziv vpišemo '%čokolada' (brez apostrofov - brez znaka ').


Ko najdemo artikle ga s tIpko enter ali dvoklikom miške, dodamo na prevzem - spodnji del okna. Vsi artikli, ki so v spodnjem delu okna, bodo na prevzemu. Če želimo artikel odstraniti iz seznama, na vrstico artikla kliknemo z desno tipko miške. Prikaže se meni, v katerem izberemo opcijo 'Briši'.

Ko na seznam dodamo vse artikle iz dobavnice, lahko po zgledu dela v programu Excel pričnemo z urejanjem cen, popustov in količin.


POZOR: pri nabavnih artiklih je potrebno biti pazljiv na vrednosti v stolpcu Volumen! Nabavne artikle v večini primerov ne vodimo v KOS-ih ampak v kilogramih, litrih, ... V polje Volumen program prepiše vrednost iz šifranta artiklov. Ker je lahko ob določenih dobavah, dobavljena vsebina drugačna od nastavitve v šifrantu, je potrebno biti pozoren na vsebino embalaže.

Primer: ob prvi dobavi, smo v šifrant artiklov vpisali nabavni artikel vino Janževec. Postavko smo poimenovali 'Janževec L'. V polje Volumen smo vpisali, da ena steklenica vsebuje 0,70L pijače. Vsakič, ko delamo prevzem artikla 'Janževec L', bo program v stolpec 'Volumen' samodejno vpisal vrednost 0,7. Če bomo npr. naredili prevzem za 10 steklenic vina Janževec, bo program v zalogo dodal 7,0L vina in ne 10 steklenic.

Če ob določeni dobavi dobavitelju zmanjka zaloge 0,7L steklenic, vam lahko izjemoma dobavi 1,0L ali pa 0,75L steklenice. V tem primeru, boste morali ob prevzemu 1,0L steklenic vina Janževec, na prevzemu ročno popraviti vrednost polja Volumen iz 0,7 na 1,0 oz. na 0,75L

Če kasneje ugotovite, da 1,0L steklenic ne bo več, to vrednost popravite v šifrantu artiklov, da vam ne bo potrebno vrednost vsakič popravljati na prevzemu.


Ko na prevzem iz dobavnice dodamo vse postavke in pravilno nastavimo cene, davke, količine in Volumen, naredimo predogled dokumenta s klikom na gumb 'Tiskaj'. Gumb je v spodnjem levem delu okna. Dokument najprej pregledamo na zaslonu (predogled). Če s kontrolo dokumenta ugotovimo, da smo vse vrednosti pravilno nastavili, zapremo predogled s klikom na rdeči okrogli gumb z znakom X. Sedaj lahko dokument potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi dok.'


POZOR: artikli s prevzema bodo šli na zalogo, ko dokument potrdimo (ko dokument dobi številko). Dokler dokument ne potrdimo je ta v pripravi in ni upoštevan v zalogi


NASVET: program ima možnost tiskanja nalepk ob izdelavi prevzema (dodatna nastavitev programa je plačljiva storitev!). Če želimo tiskati nalepke (deklaracije ali cene), odpremo prevzem in na postavko kliknemo z desno tipko miške. Odpre se meni v katerem imamo opcijo 'Tiskaj nalepke'. Odpre se obrazec v katerega lahko vpišemo koliko nalepk izbranega artikla želimo natisniti.


Urejanje obstoječega prevzema

V osnovnem oknu programa eKlik, izberemo opcijo 'Prevzemnice' (slika 1). Odpre se obrazec z vsemi prevzemi vpisanimi v tekočem letu. V zgornjem levem delu okna lahko nastavimo filtre datum od, datum do, dobavitelj, itd. prek katerih lahko hitreje najdemo iskani prevzem. Nastavitve filtrov moramo potrditi s klikom na gumb 'Osveži'. Gumb 'Osveži' se nahaja v menijski vrstici na vrhu programa.

Ko najdemo prevzem nanj dvakrat kliknemo z miško ali pa ga označimo in v menijski vrstici kliknemo na gumb 'Popravi'. Odpre se označeni prevzem. Sedaj lahko popravimo ceno ali količino oz. s klikom z desno tipko miške na vrstico artikla, odpremo meni v katerem izberemo ukaz 'Briši'.Dokumenti