Vnos rezervacij za vodene vadbe

Rezervacije za vodene vadbe se lahko vnašajo ročno prek programa eKlik ali prek spletnega portala iPoint (plačljiva storitev).

Vnos rezervacije prek programa eKlik

Za vnos rezervacij je potrebno predhodno vpisati urnik vadb in ustrezno nastaviti termine kart. Navodila so objavljena na naslovu http://www.1klik.si/FAQ/Vnos_vodenih_vadb_271_917675160.html

Ko imamo v urnik vnesemo vse Vodene vadbe, lahko odpremo Urnik, prek recepcije ali osnovnega okna programa eKlik (Slika 1).Slika 1


Za vnos nove rezervacije se moramo na Urniku postaviti na dan in vadbo za katero želimo vnesti rezervacijo (Slika 2). 


Slika 2

Na desni strani kliknemo na gumb 'Dodaj' (Slika 3).


Slika 3

Odpre se okno za iskanje po šifrantu strank. Poiščemo stranko za katero želimo dodati rezervacijo in kliknemo na gumb 'Dodaj' (Slika 4).


Slika 4

Odpre se okno v katerega lahko vnesemo več ponovitev. Po privzetem bo program dodal eno rezervacijo, lahko pa vpišemo št. ponovitev v okno 'Dodaj na X terminov' (Slika 5).


Slika 5

Vnos rezervacije smo tako zaključili. Na desni strani lahko za vsako vadbo pregledamo kdo ima rezervacijo. Če se vadba še ni pričela bo pri vsakem zapisu izpisan status 'Rezervacija'. Ko pa se vadba enkrat konča, program samodejno Osveži seznam in pri osebah, ki so imele rezervacijo izpiše, da je bila odsotna, oz. prisotna, če smo prek recepcije zabeležili prihod na vadbo.

Vnos rezervacije prek portala iPoint

Po prijavi v portal (navodila za prijavo v portal iPoint so objavljena na naslovu Prijava v portal iPoint se izpiše urnik vodenih vadb.

Odvisno glede na poslovno politiko centra, lahko uporabniki, dodajajo in brišejo rezervacije. S klikom na vodeno vadbo (Slika 6), se odpre okno za potrditev rezervacije (Slika 7). 


Slika 6


Slika 7


Po potrditvi rezervacije, sistem najprej preveri ali uporabnik lahko odda rezervacijo za izbrano vadbo. Če sistem odobri rezervacijo jo doda, kar je razvidno na prikazanem koledarju vadb, če sistem zavrne rezervacijo, pa to uporabniku izpiše (Slika 8).


Slika 8

Po uspešno oddani rezervaciji, se uporabniku to izpiše v koledarju vadb in na levi strani pod 'Aktualne rezervacije' (Slika 9).


Slika 9Dokumenti