Vnos vodenih vadb

Modul Vodene vadbe je podaljšek programa eKlik in ni del osnovne licence eKlik!

Pred pričetkom modula 'Vodene vadbe', je potrebno urediti Šifrant prostorov in seznam vodenih vadb, ki so na voljo v vašem centru.

Šifrant prostorov

V osnovnem oknu izberemo opcijo 'Šifranti' -> 'Prostori' (slika 1)


Slike 1

Odpre se nam obrazec za dodajanje in urejanje prostorov (slika 2).


Slika 2

Šifrant prostorov se nastavlja dvonivojsko po sistemu starš (parent), otrok (child). Na sliki 2 vidimo, da so prostori Fitnes, Dvorane in Savne vnešeni kot parent elementi, ostali pa kot child elementi (podenota). V grobem strukturo prostorov (primer na sliki 2), delimo na glavne enote (dejavnosti) in na podenote. Za vodene vadbe v večini primerov, kot parent vnesemo 'Dvorane', kot child pa imena dvoran. Modra, Rdeča in Zelena dvorana.

Za vnos grupe 'Dvorane', v meniju kliknemo na gumb 'Dodaj' in v polje 'Prostor' vpišemo 'Dvorane'. Nato v tabeli označimo pravkar vpisano vrstico 'Dvorane' in v meniju kliknemo na gumb 'Dodaj podnivo'. Sedaj v polje 'Prostor' vpišemo naziv dvorane. V primeru na sliki je to 'Modra dvorana'. Pri izbirniku 'Tip prostora' označimo opcijo 'Vadba', pri opciji 'Od ure' - 'do' vpišemo od kdaj do kdaj naj bo izrisan koledar. V primeru na sliki 2, je to od 7:00 do 22:00 ure. Vpišemo še 'Časovni interval prikaza'. V primeru na sliki 2 je to 15min, lahko pa nastavimo tudi krajši ali daljši časovni interval, vendar ne pretiravamo. Predlagamo, da je najmanjši interval 10min, najdaljši pa 30min. Novi vnos shranimo s klikom na gumb 'Shrani' in postopek ponovimo še za Rdečo in Zeleno dvorano. POZORNI moramo biti le, da preden kliknemo na gumb 'Dodaj podnivo' v tabeli označimo prostor 'Dvorane'!

OPOMBA: zavihek iPoint se nanaša na nastavitve za spletni portal iPoint. Spletni portal iPoint je namenjen strankam centra, da lahko pregledujejo urnik na spletu in tam tudi dodajajo in urejajo rezervacije na vodene vadbe.

Šifrant vadb

V osnovnem oknu izberemo opcijo 'Šifranti' -> 'Vadbe/Tečaji' (slika 3)


Slika 3


Odpre se nam obrazec za dodajanje in urejanje vadb/tečajev (slika 4).


Slika 4


Tudi tukaj velja koncept, kot smo ga opisali v šifrantu prostorov. Kot parent elemente vnesemo npr. 'Vodene vadbe' in 'Plesni tečaji' kot je prikazano na sliki 4, pod te pa podnivoje oz. child elemente kot so 'Step', 'Sky bo', 'Zumba' in 'Pilates'. Na ta način nekoliko pogrupirate programe, ki jih izvajate v vašem centru.

Za dodajanje skupine 'Vodene vadbe' v meniju kliknemo na gumb 'Dodaj' in v polje 'Naziv' vpišemo 'Vodene vadbe', ter zapis shranimo s klikom na gumb 'Shrani'. Sedaj se v tabeli postavimo na vrstico 'Vodene vadbe' in v meniju kliknemo na gumb 'Dodaj podnivo'. V polje 'Naziv' vpišemo 'Step'. 'Tip vadbe' pustimo označeno 'Vadbe (Aerobika, ipd.)', ostale opcije pa so poljubne. Iz slike 4 vidimo, da lahko nastavljamo barve, kako je vadba na koledarju obarvana, ko še je število prijavljenih pod nastavljenim procentom delne zasedenosti (polje 'Procent delne zasedenosti'). Nato lahko nastavimo barvo vadbe, ko število rezervacij preseže procent delne zasedenosti in barvo ko je vadba polno zasedena. ko zaključimo z urejanjem šifranta vadb, zapremo obrazec za urejanje šifranta tečajev in vadb.


Šifrant kart (cenik)

V osnovnem oknu izberemo opcijo 'Šifranti' -> 'Vadbe/Tečaji' (slika 5)


Slika 5

Odpre se obrazec za urejanje cenika storitev/kart. V zgornjem levem delu v meniju kliknemo na gumb 'Dodaj'.


Slika 6

Če imamo karte že vnesene, se postavimo na karto, katero želimo povezati z urniki in v meniju kliknemo na gumb 'Popravi' (v nasprotnem primeru najprej vnesemo novo karto). Postavimo se na zavihek 'Karte' in v tabeli s termini izberemo termin, ki ga želimo povezati z urniki (če gre za kombinirano karto). Kliknemo na gumb 'Popravi'. Odpre se obrazec za urejanje termina (slika 7).


Slika 7

Če želimo, da ob kliku na gumb 'Vstop' v Prijavno/Odjavnem oknu, program pogleda na urnik ali je tisti dan na urniku določena vadba, potem moramo narediti kljukico pri opciji 'Termin je tečaj\vadba'. 

POZOR: to seveda storimo šele takrat ko imamo urnike vadb/tečajev že vnesene (vnos vadb na koledar je opisan v nadaljevanju). V nasprotnem primeru bo program javljal, da stranka nima možnosti vstopa na nobeno vadbo/tečaj in beleženje vstopov ne bo mogoče.

Ko definiramo, da je 'Termin tečaj\vadba', nad desno tabelo kliknemo na gumb 'Dodaj'. Odpre se seznam vadb, ki smo jih že predhodno (slika 8).


Slika 8

Če želimo, da bo na terminu, ki ga urejamo mogoč vstop le na vadbo 'Step', potem v tabeli označimo vrstico 'Step' in kliknemo na gumb 'Dodaj' in nato na gumb 'Izhod' (zaključimo z urejanjem). V obrazcu za urejanje termina bo v tabeli na seznamu le vadba 'Step' in program ne bo dovolil vstopa na druge vadbe. Če želimo, da termin omogoča vstop na 'Step' in 'SkyBo', potem na seznam damo ti dve vadbi. V kolikor pa bi želeli, da lahko stranka hodi na vse Vodene vadbe, pa imamo dve opciji. Ena je ta, da na seznam damo vse vadbe na seznamu (v našem primeru, Step, SkyBo, Zumba in Pilates) ali pa uberemo lažjo pot in na seznam uvrstimo le vrstico 'Vodene vadbe'. V tem primeru bo program omogočil vstop na vse vadbe, ki so podrejene vrstici 'Vodene vadbe'. Na ta način si prihranimo nepotrebno klikanje.

Ko končamo z urejanjem, zapremo obrazec za urejanje terminov in končamo urejanje karte s klikom na gumb 'Shrani' v zgornjem meniju.

Postopek ponovimo za vse karte, ki so vezane na vodeno vadbo.

Vnos in urejanje koledarja vodenih vadb/tečajev

V osnovnem oknu v spodnjem delu kliknemo na gumb 'Urniki' (slika 9)


Slika 9

Odpre se obrazec za vnos in urejanje urnikov (slika 10).


Slika 10

KO odpremo obrazec za urejanje dodajanje in urejanje Vadb, najprej preverimo, če je koledar v načinu urejanja Vadb. Na levi strani označimo opcijo 'Vadbe'. Opcija nižje naj bo nastavljena na 'Prostori'. Še nekoliko nižje lahko spreminjamo pogled koledarja pri opciji 'Grupiraj'. Predlagam da je opcija 'Grupiraj' nastavljena na 'Datum/Prostor'. Pod opcijo 'Grupiraj' lahko izbiramo, katere prostore nam naj kaže v urniku in katere ne. Prikazani so tisti s kljukico. Še nižje je prikazan koledar v katerem lahko izberemo katere dneve želimo imeti prikazane. Če želimo izbrati le posamezne dneve, držimo tipko CTRL in z miško poklikamo želene dneve.

Glede na izbiro opisanih parametrov se bo ustrezno odzval tudi pogled koledarja.

Na skrajni desni strani obrazca Urnik, so prikazane podrobnosti o izbrani vadbi in rezervacije oseb.

Dodajanje nove vadbe


Za dodajanje nove vadbe imamo dve opciji:

  • z dvoklikom miške na koleda (predlagam, da dvokliknete na uro pričetka). Odprl se bo obrazec za vnos nove vadbe (Slika 12).
  • z levo tipko miške kliknemo na uro pričetka in držimo levo tipko, ter potegnemo do ure ko se vadba konča. Izbrani predel OD - DO, se bo označil s temnejšo ali svetlejšo barvo. Sedaj na označeni del kliknemo z desno tipko miške in izberemo opcijo 'New appointment' (slika 11). Odprl se bo obrazec za vnos nove vadbe (slika 12)

Slika 11Slika 12

Če smo izbrali vnos vadbe z dvoklikom, potem moramo v obrazcu poleg začetne ure, vpisati tudi končno uro vadbe pri opciji 'Ura od - 'do' v zgornjem levem delu obrazca. V polju 'Izberi prostor' in 'Izberi vadbo', nastavimo ustrezen prostor in naziv vadbe.

Opcija 'Izberi tečaj\grupo' je specifična in je v tem FAQ-ju ne bomo opisali.

Pri opciji 'Vaditelj' lahko iz seznama zaposlenih dodamo vaditelja, ki bo vodil vadbo. V seznamu so prikazani le zaposleni, ki imajo v šifrantu zaposlenih, pod zavihkom 'Dodatne nastavitve' kljukico pri opciji 'Prikazuj v vadbah'.

Pri kategoriji 'Opcije' lahko vpišemo parametre kot so min. in max. število vadečih, če je rezervacija termina obvezna ali se pošlje vadečim SMS z opomnikom, itd.

Pri razdelku ponavljaj, vpišemo koliko ponovitev oz. do katerega datuma naj se doda vadba v koledar. Nastavimo lahko eno ali drugo opcijo, program bo samodejno opravil potrebno kalkulacijo (pretvorbo). Če se vadba ponovi večkrat v tednu in želimo, da jo program šteje kot en sklop, potem lahko označimo še na katere dneve naj se vadba ponovi.

Vnos nove vadbe zaključimo s klikom na gumb 'Dodaj'.

Popravljanje obstoječe vadbe

V kolikor želimo popravljati obstoječo (že vpisano) vadbo, jo poiščemo na koledarju in nanjo dvokliknemo z levo tipko miške. Odprl se bo obrazec z nastavitvami obstoječe vadbe. Če katero od nastavitev popravimo, bo program vprašal ali želimo uveljaviti nastavitev na vseh ponovitvah izbranega termina.

POZOR: pri popravljanju ali brisanju že vpisanih vadb je potrebno biti zelo pazljiv. To velja predvsem za vadbe, na katerih so že rezervacije članov!


Vpisani koledar vadb z rezervacijami, se lahko prek spletnega portala iPoint ali ustrezne API knjižnice, slika tudi na splet. Za več informacij se obrnite na podjetje 1 Klik d.o.o.

Dokumenti