Vnos začetnega stanja v blagajniškem dnevniku - prenos salda iz starega leta na novo leto

Ob prehodu iz starega na novo leto, je potreben prenos salda v blagajniškem dnevniku. Seveda v primeru če blag. dnevnik vodimo prek programa.

V osnovnem oknu, kliknemo na gumb 'Recepcija' (Slika 1).


Slika 1

V meniju izberemo 'Dokumenti' in iz seznama 'Blagajniški snevnik' (Slika 2).


Slika 2


V zgornjem delu kliknemo na gumb 'Dodaj v blagajno' (Slika 3).

Slika 3

Odpre se obrazec za vnos blagajniškega prejemka (polog gotovine v blagajno) (Slika 4).


Slika 4

Datum prejemka obvezno nastavimo na 01.01.xxxx v tekočem letu, ker mora biti to prvi dogodek v blag. dnevniku. 'Tip prejemka' nastavimo na 'Prenos salda - prehod na novo leto', v polju 'Stranka' nastavimo lastno podjetje, v polje 'Znesek' pa vpišemo končni saldo preteklega leta. V polje 'Opis' lahko vpišemo npr. 'Prenos salda iz leta 2017 na 2018'

Ko preverimo vse podatke, vnos potrdimo s klikom na gumb 'Shrani'.


Dokumenti