Zamrznitev karte

Program eKlik omogoča zamrznitev kart v primeru odhoda na dopust ali v primeru zdravstvenih razlogov. Za urejanje zamrznitev so potrebna administratorska pooblastila osebe, ki je prijavljena v program.

Zamrznitev karte

Če želimo narediti zamrznitev karte, v recepciji preko gumba 'Išči stranko' ali s člansko kartico, odpremo Prijavno/Odjavno okno stranke (člana). Na desni strani kliknemo na gumb 'Pregledi kart'. Označimo karto, katero želimo zamrzniti in v spodnjem delu, kjer so termini, kliknemo na gumb 'Zamrzni karto' (glej sliko 1).


Slika 1

Odpre se nam okno v katerem nastavimo s katerim dnem se prične zamrznitev in do kdaj oz. za koliko dni (glej sliko 2).


Slika 2

Ko nastavimo parametre, kliknemo na gumb 'Zamrzni karto' in zapremo okno za pregled kart. V prijavno odjavnem oknu, bo zamrznjena karta obarvana rdeče (glej sliko 3).


Slika 3

Odmrznitev karte

Zamrznjena karta, se bo poteku zamrznitve samodejno "odmrznila" in podaljšala za toliko dni za kolikor je bila narejena zamrznitev.

V primeru ko se stranka vrne pred potekom zamrznitve, lahko receptor kljub temu klikne na gumb 'Vstop. Odprlo se bo okno na sliki 4.Receptor lahko izbere med opcijo 'Odmrzni brez podaljšanja' in pa 'Odmrzni s podaljšanjem za čas zamrznitve'. Če receptor izbere opcijo '
Odmrzni brez podaljšanja' bo veljavnost karte ostala nespremenjena, ker je stranka (član) kršila pogoje zamrznitve. V primeru, da receptor izbere opcijo 'Odmrzni s podaljšanjem za čas zamrznitve', se bo karta podaljšala za toliko dni kolikor je trajalo od zamrznitve do prvega obiska.
Dokumenti